Necati Furkan Koçlu

Frontend Developer

UI tasarımları ile web alanında çalışmış olan Necati, yazılımı keşfetmesiyle yazdığı ilk satırdan sonra kod dünyasından ayrılamaz hale geldi. Merak ve hevesi onu seo.do projesine yönlendirdi. Front-end Developer olarak çalışıyor.