Kullanıcı Sözleşmesi

Güncelleme Tarihi: [12.03.2020]

Üniversiteler Mah. 1606 Cd No 4B B401 Çankaya/Ankara adresinde mukim Zeo Teknoloji Anonim Şirketi (ZEO) müşterilerine dijital pazarlama hizmetleri danışmanlığı sağlayan ve bu alanda AR-GE yaparak yazılım üreten bir şirkettir. ZEO’nun hizmetleri ve faaliyetlerinin tanıtımını amaçlayan (İnternet Sitemiz) üzerinden sunulan ücretsiz SEO araçları kullanımı hizmeti ve İnternet Sitemiz’de yayımlanan içeriklerden faydalanmanız başta olmak üzere İnternet Sitemiz’e erişiminiz, ZEO tarafından zaman zaman güncellenebilecek olan aşağıdaki hüküm ve koşullara tabidir.

İnternet Sitemiz’e erişerek ve/veya İnternet Sitemiz’i kullanarak bu Kullanım Koşulları’nı ve bu Kullanım Koşulları’na ek olarak düzenlediğimiz Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’ndaki hükümleri okuduğunuzu, bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümleri onayladığınızı kabul etmektesiniz.

ZEO, İnternet Sitemiz’de sunulan hizmetleri ve/veya kullanım koşullarını kısmen ya da tamamen değiştirebilir ve kullanım dışı bırakabilir. İnternet Sitemiz’de yaptığımız değişiklikler için bu Kullanım Koşulları’nı takip etmekle sorumlusunuz. Değişiklikleri yayınlamamız ve İnternet Sitemiz’i ziyaret etmeniz sayesinde bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

Lütfen Kullanım Koşulları’nı ve bu koşullarda meydana gelecek değişiklikleri dikkatli bir şekilde okuyunuz ve hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitemiz’i ve hizmetlerimizi kullanmayınız.

İnternet Sitemiz üzerinden zaman zaman düzenlediğimiz etkinliklere yönelik bilet satışı gerçekleştirilmesi için hizmet sunulabilir. Bu durumda satın almak istediğiniz hizmetler için, Türkiye’de yürürlükte olan tüketici mevzuatı ve elektronik ticaret mevzuatı uyarınca ayrı bir mesafeli sözleşme ve ekleri akdedilecek ve bu hususa dair özel hükümler bu mesafeli sözleşme ve eklerinde düzenlenecektir.

İnternet Sitemiz üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ZEO’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

İnternet Sitemiz’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi yazılım/ internet gibi teknik sorunlardan dolayı İnternet Sitemiz’e erişimde kesintiler olabilir. ZEO, İnternet Sitemiz’e erişimin kesintisinden, gecikmesinden, hatalı olmasından ve bu gibi durumların yol açabileceği zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ZEO’ya İnternet Sitemiz vasıtasıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuata uymak suretiyle kişisel veri ileteceğinizi kabul etmektesiniz. İnternet Sitemiz vasıtasıyla kişisel veri paylaşımında bulunmanız halinde göndermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu, güncelliğini, içeriğini ve bu bilgilerin üçüncü kişilerin yasal olarak tanınmış herhangi bir hakkını ihlal etmediğini taahhüt etmektesiniz. ZEO kişisel verilerinizin gizliliğine önem verir. Kişisel verilerinize ilişkin bilgi almak için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz. “(https://zeo.org/tr/gizlilik-politikasi/)”

Bu Kullanım Koşulları’na uygun davranılmaması halinde doğan tüm zararlardan siz sorumlusunuz. Bu tür zararlardan, ZEO veya siteyi hazırlayan, tasarlayan, yöneten, çalıştıran yetkili kişi ve kuruluşlara hiçbir hukuki ve/veya cezai sorumluluk yüklenemez.

İnternet Sitemiz’in içeriği, tasarımı, markası, logo ve sesleri, görüntüleri, yazıları, istatistiki verileri, grafiklerini içeren araçlar, bilgi ve belgeler (topluca Bilgiler olarak anılmaktadır.) genel teamüller çerçevesinde güvenilirliği kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup ZEO’nun mülkiyetindedir. Bu Bilgiler ZEO’dan yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz, kopyalanamaz, aktarılamaz, yayınlanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, gönderilemez ve/veya başka internet sitelerine ya da belgelere eklenemez. İnternet Sitemiz’de yer alan bu Bilgiler’in doğrulukları, uygunlukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde ZEO tarafından garanti edilmez. ZEO İnternet Sitemiz’de yayınlanan Bilgiler’in kullanımından dolayı ortaya çıkan hiçbir zarardan, ZEO’nun bilgilendirilmiş olup olunmamasına bakılmaksızın, sorumlu tutulamaz. İnternet Sitemiz’i kullanımınızdan doğan tüm sorumluluğu, zararı ve riskleri üstlenmektesiniz.

İnternet Sitemiz’i kullanarak yayınlanan Bilgiler’i, güvenlik sistemlerimizi engellemeyeceğinizi, bozmayacağınızı ve yasal mevzuata uyacağınızı kabul etmektesiniz.

ZEO, İnternet Sitemiz’in kullanımı veya İnternet Sitemiz’deki Bilgiler’in indirilmesi nedeniyle ziyaretçilere ait bilgisayar veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir zarar veya bulaşabilecek virüslerin sebep olabileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

ZEO, İnternet Sitemiz’deki bağlantılar aracılığıyla ulaşılacak üçüncü kişilere ait internet sitelerinin güvenilirliği hakkında bir garanti vermez ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. İnternet Sitemiz’de bağlantısı verilen üçüncü kişi internet sitelerinde olabilecek herhangi bir değişiklikten ZEO sorumlu değildir.

18 yaşından küçüklerin veya kısıtlıların, İnternet Sitemiz’i ziyaretlerinden doğan zararlar ZEO’ya yüklenemez. İnternet Sitemiz’de satışa sunulan ürünler için belirlenen hiçbir hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, bu metnin sizin tarafınızca onaylanması ile bize 18 yaşından büyük olduğunuzu taahhüt edersiniz. Sizin 18 yaşından küçük olduğunuzu herhangi bir şekilde tespit edersek, sizi üyelikten çıkarma hakkını saklı tutarız.

Biz, emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğumuz durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulünce bu bilgilerin talep edilmesi halinde sizlere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkiliyiz ve bu sebeple bizden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemez.

Bu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabi olup Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre yorumlanır ve uygulanır. Bu Kullanım Koşulları’nın yorumundan ve uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların çözüm yeri Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri’dir.

Bu Kullanım Koşulları ekleriyle bir bütün olup herhangi bir bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme tarafından Türk Hukuku çerçevesinde geçersiz, hukuka aykırı veya başka bakımlardan uygulanamaz kabul edilmesi, Kullanım Koşulları’nın diğer bölümlerinin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

Bu Kullanım Koşulları dahilinde doğabilecek ihtilaflarda, ZEO’nun kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; ZEO’yu yemin teklifinden ari kıldığınızı ve bu hükmün HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul etmiş sayılırsınız. Tüm ziyaretçiler, bu Kullanım Koşulları’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Yasal mevzuatta sayılan istisnalar haricinde ZEO, bir ön bildirimde bulunmaksızın tek taraflı inisiyatifi ile bu Kullanım Koşulları’nı değiştirme hakkını saklı tutar.

ZEO Kullanım Koşulları’nın değişmesi halinde üst kısımdaki yürürlük tarihi vasıtasıyla sizi bilgilendirir.

İnternet Sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır. Metinler arasında herhangi bir farklılık ve/veya çelişki olması halinde Türkçe metin esas alınır.