Teknik SEO Kontrol Listesi

Siteniz için gerçekleştireceğiniz optimizasyon çalışmalarında kullanabileceğiniz bu detaylı kontrol listesinde (teknik SEO checklistinde) tamamladığınız maddeleri işaretleyerek çalışmalarınıza devam edebileceğiniz gibi maddelerle alakalı aklınızda oluşan sorular için üzerine tıklayarak “Ne?, Nasıl?, Neden?” sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. Her bir madde için atanmış olan değerler ise o maddenin önem derecesini göstermektedir. 5 en yüksek 1 en düşük puanlamadır. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz!

INDEXING

Google’da indeksli kaç sayfa var? Deepcrawl gibi bir crawler’ın taradığı kaç sayfa var?

WHAT

Google tarafından indekslenmiş sayfa sayısı ile Deepcrawl’un taradığı sayfa sayısı karşılaştırılmalıdır.

HOW

site:example.com araması ile Google’da indekslenmiş sayfa sayısı görülebilir..

WHY

Bu kontrol ile Google tarafından indekslenmemiş sayfa sayısını görebilir, nedenlerini inceleyebilir ya da Google’da indekste kalmış ancak siteden erişilmeyen sayfaların sayısına bakılabilir.

5

Site araması yapıldığında anasayfa ilk sırada geliyor mu?

WHAT

Sitenin ismi Google’da aratıldığında ilk sırada çıkıp çıkmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Google’da sitenin ismini/marka adı aratılarak kontrol sağlanabilir.

WHY

Eğer ilk sırada çıkmıyorsa sitenin algoritma güncellemesinden olumsuz yönde etkilenmiş olması mümkündür.

5

Sitenin çöp indeksleri var mı?

WHAT

Google Analytics’teki organik trafik inen sayfa sayısı ile Google indeksindeki sayfa sayısı karşılaştırılmalıdr.

HOW

Google Analytics üzerinden organik trafiğe inen sayfa sayısına bakılmasının ardından site: araması ile Google indeksteki sayfa sayısına bakılmalıdır.

WHY

Arada fark bulunuyorsa sitede çöp indeksler bulunuyor olabilir. Bu sayfalar belirlenerek crawl bütçesinin daha sağlıklı kullanılması sağlanır.

5

Deepcrawl’da crawl edilemeyen sayfa sayısı yüzdesel olarak çok mu yüksek?

WHAT

Deepcrawl’un crawl ettiği sayfa sayısı kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Deepcrawl üzerinden crawl edilen sayfalar kontrol edilmelidir.

WHY

Sunucu tarafındaki problemler gibi sebeplerle araç bazen siteyi crawl edemeyebilir.

5

Sitenin birebir kopyası başka siteler var mı?

WHAT

Sitenin aynısı farklı bir domainde kullanılıyor mu diye kontrol edilmelidir.

HOW

Sitedeki farklı içeriklerden alıntılar yapılarak “..” şeklinde Google’da aratabilir. Ayrıca mirror site checker araçlarıyla kontrol sağlanabilir.

WHY

Tamamen aynı olan siteler mirror site problemine sebep olur ve external duplicate’e neden olabilir.

5

Sunucu yükünü dengelemek için yansı site varsa bunlar noindex yapılmış mı? (test.domain.com)

WHAT

Sitede değişiklikler öncelikli olarak test sitesinde yapılıyorsa “noindex” kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Yansı sitedeki sayfalara noindex etiketi eklenip eklenmediği kontrol edilmelidir. Ayrıca robots.txt dosyasından da kontrol sağlanmalıdır.

WHY

“Noindex” eklenmemesi durumunda bu yansı siteler de indekslenir ve duplicate problemine sebep olur.

5

Herhangi bir site haritası kullanılıyor mu? (haritaların harita index’i de olabilir)

WHAT

Sitede indekslenmesi istenilen tüm sayfaların bulunduğu bir xml dosyası yaratılmalıdır.

HOW

Manuel olarak ya da araçlardan faydalanarak oluşturulabilir.

WHY

Google’ın içerikleri daha hızlı ve doğru değerlendirmesi için gereklidir.

5

Site haritasının XML yapısı protokolün temel standardına uygun mu?

WHAT

Site haritasının ideal yapıda olması için XML formatında olmalıdır.

HOW

http://www.sitemaps.org/ protokolüne uygun şekilde yaratılmalıdır.

WHY

Google tarafından standart site haritası protokolü desteklenmektedir: Kaynak: https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=tr

5

Site haritaları otomatik sunucudan güncellenebiliyor mu yoksa statik oluşturucular aracılığıyla mı oluşturulmuş?

WHAT

Site haritalarının dinamik yapıda mı statik yapıda mı olduğu kontrol edilmelidir.

HOW

Sitede yapılan değişiklikler site haritasında da değişiyorsa dinamik, değişmiyorsa statik olacak şekilde oluşturulmuştur.

WHY

Dinamik yapıda olan site haritaları kendini sürekli güncellemektedir ve manuel müdaheleye ihtiyaç duyulmamaktadır.

5

Site haritasında listelenen adreslerin tamamı 200 kodu döndürüyor mu?

WHAT

Site haritasında bulunan URL’lerin sunucu kodu kontrolleri yapılmalıdır.

HOW

200 döndürmeyen sayfalar ile alakalı Search Console üzerinden gelen uyarılar dikkate alınmalı ayrıca Screaming Frog’dan Mode > List > File Format: SiteMap (*.xml) ile kontrol sağlanabilir

WHY

Site haritalarında sadece 200 döndüren linkler bulunmalıdır.

4

Robots.txt içerisinde site haritası ekli mi?

WHAT

Robots.txt dosyasına site haritası da eklenmelidir.

HOW

Robots.txt dosyasına site haritası da eklenerek güncellenmelidir.

WHY

Botların site haritasına erişimini kolaylaştırır.

3

Site haritası Search Console üzerinden iletilmiş mi?

WHAT

Oluşturulan site haritası Search Console üzerinden iletilmeli.

HOW

Search Console’dan Tarama > Site Haritaları üzerinden yüklenmelidir.

WHY

Bu şekilde Google’a site haritasının konumunu bildirilmiş olacak ve olası hatalar ile alakalı uyarılar alınabilecektir.

5

Site tipine göre farklı (web, mobile, image, video, news) site haritaları üretilmiş mi?

WHAT

Mobil, görsel, video ve haberler için ayrı site haritaları üretilmelidir.

HOW

Önceden bahsi geçen şekilde manuel ya da araçlardan faydalanarak yaratılmalıdır.

WHY

Özellikle büyük sitelerde görsel ve videolar için ayrı site haritaları yaratılmalı, haber kaydı varsa haberler için özel site haritası yaratılmalıdır. Mobil için de ayrı bir site haritası yaratılmalıdır.

5

Site haritaları 50,000 linkten fazlasını içeriyor mu ya da sıkışmamış hali 50MB’ı geçiyor mu?

WHAT

Site haritasında bulunan link sayısı ve sıkışmış halinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Site haritası taranarak ve indirilerek araçlar üzerinden kontrolü sağlanabilir.

WHY

Site haritalarında maksimum 50,000 link bulunmalı ve sıkışmış hali 50MB’ı geçmemelidir.

5

Farklı kategori ve bölümlendirmeler için site haritaları ayrı ayrı bölünerek oluşturulmuş mu?

WHAT

Farklı site haritalarının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Strateji belirlenerek site haritaları bölünmelidir.

WHY

Büyük sitelerde site haritaları bölünerek oluşturulmalıdır.

4

Sitenin bir RSS feed’i var mı? Yayıncı ise, bu RSS feed sitesinden bağlantılanıyor mu?

5

Search Console’daki crawl istatistiklerinde dramatik alçalmalar var mı?

WHAT

Search Console üzerinden crawl istatistiklerinin gözlemlenmesi gerekmektedir.

HOW

Search Console üzerinden Tarama > Tarama İstatistikleri üzerinden kontrol sağlanabilir.

WHY

İndekslenen sayfa sayısında düşüş gibi problem yaratabilecek durumlar incelenmelidir.

5

Search Console’da yer alan URL parametreleri sekmesinde indekslenmiş URL’ler var mı?

WHAT

Parametreli URL’lerin indekslenme sorunu için kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Search Console üzerinden Tarama > URL Parametreleri sekmesinden kontrol sağlanabilir.

WHY

Parametreli URL’lerin indekslenmesi tercih edilmez, bu sebeple genellikle canonical uygulanması önerilir.

5

Robots.txt dosyalarında herhangi bir problem var mı?

WHAT

Oluşturulmuş robots.txt dosyasının kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Search Console üzerinden kontrolü sağlanabilir.

WHY

Robots.txt dosyası doğru şekilde oluşturulmamış olabilir.

5

Robots.txt’de engellenmemiş olması gereken sayfalar engellenmiş mi?

WHAT

Robots.txt üzerinden indekslenmesini istemediğiniz sayfaları engelleyebilirsiniz.

HOW

Robots.txt dosyasında engellenmiş olan sayfaların kontrolü sağlanmalıdır.

WHY

Bu şekilde crawl bütçesi efektif kullanılacağı gibi, çöp indekslere yer vermemiş olursunuz.

5

Sitede gereksiz crawl yükü oluşturan sayfalar tespit edilerek robots.txt’de engellenmiş mi?

WHAT

Robots.txt üzerinden indekslenmesini istemediğiniz sayfaları engelleyebilirsiniz.

HOW

Üyelik girişi, sepetim gibi indekslenmesini istemediğiniz sayfalar için disallow: /admin gibi komutları kullanabilirsiniz.

WHY

Bu şekilde crawl bütçesi efektif kullanılacağı gibi, çöp indekslere yer vermemiş olursunuz.

5

Noindex etiketi kullanılarak, engellenmemesi gereken sayfalar engelleniyor mu?

WHAT

Noindex etiketi ile indekslenmesi tercih edilmeyen sayfalar engellenebilir.

HOW

Sayfanızın kısmına noindex etiketi eklenmelidir.

WHY

Herhangi bir katma değer içermeyen sayfalara, ortalama indeks kalitesinin artırılması için noindex etiketi ile işaretlenmelidir.

5

Site içerisinde, nofollow etiketiyle bağlantılanmış sayfalar bulunuyor mu?

WHAT

Site içerisinde nofollow etiketi uygulanmış sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Deepcrawl gibi araçlar üzerinden kontrolü sağlanabilir.

WHY

Botların takip etmesi tercih edilmeyen sayfalara nofollow etiketi uygulanır.

5

Eğer bir e-ticaret sitesi ise, sepet ile alakalı sayfaları engelliyorlar mı?

WHAT

Sepet, üyelik gibi sayfaların engellenip engellenmediği kontrol edilmelidir.

HOW

Robots.txt üzerinden ve kaynak kodlarından kontrol edilebilir.

WHY

Bu sayfaların indekslenmesi katma değer içermeyeceği için engellenmelidir.

5

Eğer bir blog’a sahipse, çıktı alma sayfasını engelliyor değil mi? (print pages)

WHAT

Çıktı alma gibi sayfalar engellenmiş mi diye kontrol edilmelidir.

HOW

Robots.txt üzerinden ve kaynak kodlarından kontrol edilebilir.

WHY

Bu sayfaların indekslenmesi katma değer içermeyeceği için engellenmelidir.

5

Bu sitede eski tip bir revisit-after etiketi kullanılıyor mu?

WHAT

Botlara sayfaya tekrar gelip indekslemelerini söyleyen meta tagdir, bunun kullanımı kontrol edilmelidir.

HOW

Screaming Frog’da Meta & Canonical üzerinden kontrol edebilebilir.

WHY

Botlar bu meta tag’i kullanmazlar ve kullanımı sitenize zarar vermese bile sizi acemi gösterebilir.

2

Eğer blog sitesiyse, Google’a güncel olduğunu bildirmek için plugin kullanılıyor mu?

WHAT

Blog siteleri için kullanılan pluginlerin kontrolü yapılabilir.

HOW

http://pingomatic.com/ ve https://seesmic.com/ eklentileri kullanılabilir.

WHY

Güncel olduğunu Google’a bildirmek için alternatif bir yol olarak değerlendirilebilir.

2

Fazla uzun title etiketleri var mı?

WHAT

Title etiketleri belirli uzunlukta olmalıdır (520 pikseli aşmamalıdır.)

HOW

Siteyi crawl eden araçlar yardımıyla kontrol edilebilir.

WHY

Bu uzunluğu aştığı takdirde title etiketleri arama sonuçlarında tamamen görünmeyecek, sonunda “…” olacaktır.

4

Teşekkür sayfalarında noindex var mı?

WHAT

Teşekkür sayfalarının indekslenmesi engellenebilir.

HOW

Sayfanın kaynak kodlarından kontrol edilebilir.

WHY

Bu sayfaların indekslenmesi katma değer içermeyeceği için engellenmelidir.

3

ACCESSIBILITY

URL yapısı SEO dostu mu?

WHAT

URL’lerin sade, basit ve kolay okunabilir olması, söz konusu sayfaya dair önemli anahtar kelimeleri barındırması ve site içi hiyerarşiye uygun bir biçimde kurgulanması gerekmektedir.

HOW

URL yapısının doğru bir şekilde kurgulanması gerekmektedir.

WHY

URL’lerin SEO dostu olması botlara sayfa içeriği hakkında ipucu vermelerine neden olur.

3

URL’lerde parametreler kullanılıyor mu?

WHAT

URL’lerde #,? gibi parametrelerin bulunup bulunmadığının kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Sitenin taraması yapıldıktan sonra tüm URL yapısı incelenebilir.

WHY

Filtre seçimleri gibi durumlar sonucu URL’de parametreler oluşabilir. Ancak normal URL yapısında parametre bulunmaması önerilmektedir.

3

CSS, Javascript ve cookie’ler kapatıldığında tüm içerikler okunabiliyor mu?

WHAT

CSS, Javascript veya cookie bulunan sayfalarda bunların devre dışı bırakıldığı zaman içeriklerin okunabilirliği kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Browseo gibi araçlarla ya da chrome eklentileri ile kontrol sağlanabilir.

WHY

Sayfaya gelen botların sayfadaki tüm içerikleri okuyabilmesi gereklidir.

3

JS kullanılmışsa da sayfa indekslenmiş olabilir. Manuel kontrol yapıldı mı?

WHAT

JavaScript sayfalardaki içeriğin Google indeks kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Google’da “cache:url” parametresi ile Google’ın sayfayı nasıl gördüğü tespit edilebilir. Bir diğer seçenek ise Search Console’daki “Google gibi getir” özelliğini kullanmaktır.

WHY

Google JavaScript’i bazen anlamlandırabilmekte, bu nedenle javaScript kullanılmışsa bile Google indekslemiş olabilir.

4

Javascript kapatıldığında navigasyon linkleri çalışıyor mu?

WHAT

Sitelerdeki navigasyon linklerinin JavaScript kodları ile oluşturulup oluşturulmadığı kontrol edilmelidir.

HOW

Tarayıcıların ayarlarından Javascript kapatılıp sayfa tekrar yüklendiğinde navigasyon linklerinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilebilir.

WHY

Navigasyon linklerini Google’ın tespit etmesi çok kritik bir konudur. Link gücünün doğru aktarılması için Google navigasyon linklerini crawl edebilmelidir.

2

Anasayfanın cachelenmiş hali görüntülendiğinde, tüm içerik görüntülenebiliyor mu?

WHAT

Google’ın sayfayı nasıl gördüğünün kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Google’da “cache:url” parametresi ile Google’ın sayfayı nasıl gördüğü tespit edilebilir.

WHY

Google sayfayı bizim gördüğümüz gibi görmelidir. Aksi halde tüm içerik indekslenmeyebilir. Google sayfada cloaking yapıldığını sanabilir.

2

Site cache’li haliyle görüntülendiğinde navigasyonlu linkler gözüküyor mu?

WHAT

Navigasyonlu linkleri Google’ın görüp göremediğinin tespiti yapılmalıdır.

HOW

Google’da “cache:url” parametresi ile navigasyonlu linklerin görünüp görünmediği tespit edilir.

WHY

Navigasyon linklerinin Google tarafından tespit edilmesi çok önemli olduğu için bu durumun kontrolü mutlaka yapılmalıdır.

2

Anasayfanın cachelenmiş halinde sayfada görünür olmayan linkler ortaya çıkıyor mu?

WHAT

Google’ın sayfayı gezdiğinde ekstra içerikle karşılaşıp karşılaşmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

“cache:url” parametresi ile Google’ın sitede ekstra içerik görüp görmediği tespit edilebilir.

WHY

Google, sayfaları kullanıcıları gördüğü gibi görmelidir. Google eğer sayfada cloaking tespit ederse ciddi cezalar uygulamaktadır.

2

iFrame’ler vasıtasıyla ya da dışarı kaynaklardan herhangi bir içerik çekiliyor mu?

WHAT

Google’ın tüm içeriği görebilmesi adına iFrame ve dışarı kaynak veri çekimi kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog aracında “

WHY

iFrame’ler Google tarafından taranamadığı için sitede iFrame kullanıp kullanılmadığı tespit edilmelidir.

3

Sayfanın genel hız performansı nasıl?

WHAT

Sitenin hız performansının tespiti.

HOW

Google’ın kendi aracı olan PageSpeed Insights aracı, GtMetrics aracı ve Pingdom aracıyla site hızı konusunda performans değerlerindirmesi alınabilir.

WHY

Site hızı hem kullanıcı deneyimi açısından hem de Google sıralama kriterlerinden biri olduğu için oldukça önemlidir.

3

Sitenin en güçlü 10 landing page’inin sayfa hızları ne durumda?

WHAT

Sitenin en en çok trafik alan 10 sayfasının site hızı performanslarının incelenmesi önemlidir.

HOW

Google Analtics üzerinden sitenin en çok trafik alan sayfaları tespit edilebilir. Yine Analytics üzerinden bu sayfaların site hızı performansları tespit edilebilir.

WHY

Sitenin en çok trafik alan sayfalarında site hızını artırmak, sitenin trafiğine büyük katkı sağlayabilir.

3

Rakiplerle karşılaştırıldığında anasayfanın yüklenme hızı ne durumda?

WHAT

Anasayfanın site hızı performansının rakiplerinin anasayfası ile karşılaştırılması önemlidir.

HOW

Google PageSpeed Insights aracı ile anasyfanın hız performansı tespit edilebilir.

WHY

En çok trafik alan ve kullanıcıların genellikle ilk etkileşime girdiği sayfa anasayfa olduğu için bu sayfanın site hızı performansı oldukça önemlidir.

3

İmajlar hızlı sayfa yüklemesi için optimize edilmiş mi?

WHAT

Site hızı performansı adına sitedeki imajların optimize edilip edilmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

DeepCrawl aracı ile sitedeki tüm imajlar tespit edilebilir.

WHY

Boyutu yüksek olan ve dosya türü uyumsuz olan imajlar site hızı performansını düşürebilir.

3

Javascript ve CSS dosyaları bir dış kaynaktan çağrılıyor mu?

WHAT

Javascript ve CSS kodlarının nerede bulunduğunun kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Site kodları kontrol etildiğinde Javascript ve CSS kodlarının HTML’in içinde olup olmadığı kontrol edilebilir. Bu kodlar ayrı dosyalarda olmalıdır.

WHY

Javascript ve CSS dosyaslarının HTML kodlarının içinde yer alması site hızı ve bakımı konusunda problemlere yol açabilir.

3

Javascript ve CSS sitenin hızlı yüklenmesi adına küçültülmüş mü?

WHAT

Javascript ve CSS dosyalarında gereksiz boşluklar ve notalama işaretlemelerinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

JSMin, YUI Compressor, Google Closure Compiler gibi araçlarla bu dosyalardaki küçültme işlemi hakkında bilgi alınabilir.

WHY

Javascript ve CSS dosylarında gereksiz işaretlemelerin bulunması, tarayıcıların bu dosyaları derleme süresini arttırır.

3

Site sayfa yükleme süresini ve HTTP sorgularının sayısını minimuma indirmek için cachelenmeyi iyi kullanabiliyor mu?

WHAT

Cache’lemenin yapılıp yapılmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

PageSpeed Insight aracı ile cache özelliği kontrol edilebilir.

WHY

Cacheleme özelliği, site hızı performanısını oldukça olumlu etkiler.

3

Önemli sayfalarda Flash kullanılmış mı?

WHAT

En çok trafik alan sayfalarda Flash kontrolü yapılması gereklidir.

HOW

Önemli olan sayfalarda Flash kullanılmaması gerekmektedir.

WHY

Flash artık günümüze uygun olmayan, eskimiş bir teknolojidir. Flash kulanımı site hızı performansını olumsuz olarak etkilemektedir.

2

İmajların ALT etiketleri var mı?

WHAT

İmajların alt etiketlerinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

DeepCrawl aracı ile imajların alt etiketleri olup olmadığı tespit edilebilir.

WHY

Alt etiketleri ile Google, imajların ne ile ilgili olduğunu kolay bir şekilde tespit edebilir.

3

404 sayfaları var mı?

WHAT

404 kodu döndüren sayfaların olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Search Console üzerinden veya DeepCrawl ile 404 veren sayfaların tespiti yapılabilir.

WHY

404 sayfaları Google’a olumsuz sinyal olarak gider.

4

404 sayfaların sayısı?

WHAT

404 kodu döndüren tüm sayfaların tespiti.

HOW

Search Console üzerinden 404 hata sayfalarındaki artış tespit edilebilir.

WHY

404 sayfaların artması site için olumsuz bir durumdur.

4

404 veren sayfaların linklendiği URL’ler neler?

WHAT

404 sayfaların linklendiklerin yerlerin tespiti yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ve DeepCrawl aracı ile bu URL’ler tespit edilebilir.

WHY

404 sayfası veren URL’lerin hangi URL’de bulunduğu tespit edilmelidir.

4

404 sayfalar gerçekten 404 veriyor mu?

WHAT

404 sayfarının 404 kodu döndürüp döndürmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Tarayıcılara eklenti olarak yüklenen “Ayima” redirect path eklentisi ile sayfaların aslında hangi kodu döndürdüğü tespit edilebilir.

WHY

404 sayfalarının 404 kodu döndürmesi önemlidir.

3

Soft 404’lerin sayısı?

WHAT

Soft 404 sayfa sayılarının tespiti yapılmalıdır.

HOW

Search Console üzerinden soft-404 hataları tespit edilebilir.

WHY

Sitede soft 404 hatalarının artması performans sorunlarına yol açabilir.

3

Önemli ve indekslenmiş 404 sayfası var mı?

WHAT

Önemli sayfalar arasında 404 veren olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Analtics üzerinden sitenin en önemli sayfaları tespit edilebilir:

WHY

Önemli sayfaların 404 vermesi hem trafik kaybına hem de sitenin otorite kaybına neden olmaktadır.

4

404 sayfaları site içinden linklenmiş mi?

WHAT

404 sayfalarının site içinden linklenmeye devam edip etmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Deepcrawl veya Screaming Frog araçları ile bunun tespiti yapılabilir.

WHY

404 sayfalarının site içi linklemesi olması hem kullanıcı deneyimini düşürür hem de Google’ın siteyi daha zor crawl etmesini sağlar.

3

Kullanıcıyı site içine yönlendirecek özelleştirilmiş 404 sayfaları var mı?

WHAT

Özellleştirilmeiş 404 sayfalarının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Sitede random bir URL girerek bunun tespiti yapılabilir.

WHY

Özelleştirilmiş 404 sayfaları kullanıcıya yardımcı olur.

4

500 kodu veren sayfalar var mı?

WHAT

500 (Sunucu hatası) veren sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Search Console bu hataları gösterir. Ayırıca crawl araçları ile site taranırsa bu durum tespit edilebilir.

WHY

500 sunucu hatalarının olması Google’a olumsuz sinyal olarak gider.

2

500 kodu veren sayfaların sayısı?

WHAT

500 kodu verilen sayfaların tespiti.

HOW

Search console hesabından bu durum kontrol edilebilir.

WHY

500 kodu veren sayfaların artması site için negatif bir durumdur.

2

Mobil sayfalarda tarama hataları var mı?

WHAT

Mobil sayfanın efektif bir şekilde taranıp taranmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Search Console üzerinden bu durum tespit edilebilir.

WHY

Mobil sayfa taranamazsa efektif bir şekilde indekslenemeyecektir.

4

Sitede 302 yönlendirmesi var mı?

WHAT

302 (geçici) yönlendirmelerin tespiti yapılmalıdır.

HOW

Deepcrawl veya Screaming Frog araçları ile bunun tespiti yapılabilir.

WHY

302 yönlendirmeleri geçici yönlendirmelerdir ve sürekli olarak durmaması gerekir.

4

301 yönlendirmeleri doğru şekilde uygulanmış mı?

WHAT

301 yönlendirmelerinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

DeepCrawl crawl sonrası bu durum kontrol edilebilir.

WHY

Hatalı 301 yönlendirmeleri hem kullanıcı deneyimini düşürür hem de craw’un efektif olmasını engeller.

4

Meta refresh kullanılmış mı?

WHAT

Meta yönlendirmesi kontrolü yapılmalıdır.

HOW

How : Screaming Frog aracılığı ile tespit edilebilir.

WHY

Meta yönlendirmesi site hızını olumsuz etkilemektedir.

2

AJAX kullanılan sayfa var mı?

WHAT

Ajax kullanılan sayfalar tespit edilmelidir.

HOW

Sitenin kodlarına bakarak bunun tespiti yapılabilir.

WHY

Ajax kodları, Google botları tarafından çok efektif bir şekilde anlamlandırılamamaktadır.

3

AJAX kullanılıyorsa, AJAX’la oluşturulmuş içerik indekslenmiş mi?

WHAT

Ajax kullanılmış sitedenin indeks kontrolü yapılmalıdır.

HOW

“Google gibi getir” veya Browseo gibi araçlarla bunun kontrolü yapılabilir.

WHY

Ajax ile oluşturulmuş sayfanın botlar tarafından okunup okunmadığı kontrol edilmelidir.

3

Metinler görsel içine gömülmüş mü?

WHAT

Metinlerin görsellerin içinde bulunup bulunamadığı kontrol edilmelidir.

HOW

Fare imleci ile metin seçilebiliyorsa metin görselden ayrı demektir.

WHY

Görseldeki metinler indekslenemezler.

4

Cloaking var mı?

WHAT

Arama motorlarına başka, kullanıcılara başka içerik gösterilmesine cloaking denir.

HOW

Browseo aracı ile bu durup tespit edilebilir.

WHY

Cloaking, Google tarafından tespit edildiğinde ceza işlemi uygulanır.

4

Site hala geliştirilme aşamasında mı?

WHAT

Sitenin hala geliştirme aşamasında olup olmadığından emin olunmalıdır.

HOW

Robots.txt üzerinden site arama motoru botlarına kapatılabilir.

WHY

Site hala geliştiriliyorsa arama motoru botlarına kapatılmalıdır.

1

Eğer öyleyse test sayfaları indekslenebilir durumda mı?

WHAT

Sitenin indekslebilir durumda olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Robots.txt veya .htaccess dosyası ile arama motoru botları yönetilebilir.

WHY

Site geliştirilme aşamasında iken indekslenmemesi gerekir.

4

Sitede PDF’ler var mı?

WHAT

Web sitesinde .pdf uzantılı dosyaların bulunup bulunmadığının kontrolü

HOW

site:domain.com inurl:.pdf araması ile ulaşılabilir.

WHY

Google indeksi için değerli kaynaklar olabilirler.

2

PDF’deki sayfalar ayrıca HTML olarak da var mı?

WHAT

.pdf uzantılı dosyanın içeriklerinin HTML olarak da var olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

.pdf uzantılı dosyadaki içerikler Google indeksinde aratılarak kontrol edilebilir.

WHY

.pdf uzantılı dosyadaki içeriklerin okunabilir olması gerekmektedir.

2

Sitede Malware var mı?

WHAT

Web sitenizde kötü amaçlı yazılımlar bulunup bulunmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

https://www.google.com/transparencyreport/safebrowsing/diagnostic/index.html#url=siteadi.com üzerinden URL’deki siteadi kısmına sitenin ismi girilerek kontrol edilebilir.

WHY

Kötü amaçlı yazılımlar web sitenize büyük zararlar verebilir.

2

Sitenin bulunduğu sunucuda zararlı komşular var mı?

WHAT

Web sitesinin barındığı sunucuda zararlı olarak nitelendirilen başka web sitelerinin de barınıp barınmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Majectic’in Neighbourhood checker https://majestic.com/reports/neighbourhood-checker aracı kullanılabilir.

WHY

Sunucuda barınan zararlı web siteleri arama motorları tarafından sizin için de kötü bir intiba yaratabilir.

4

Sitede infinite scroll kullanılmış mı?

3

ARCHITECTURE

Site ağaç yapısı düzgün mü?

WHAT

Web sitesinin açılış sayfasından itibaren site içi linklemeler yardımıyla kurulan tüm sayfaların hiyerarşi sistemine ağaç yapısı adı verilir.

HOW

Hiyerarşik olarak tüm sayfaların mantıklı bir linkleme stratejisi ile düzenlenmelidir.

WHY

Arama motoru botları siteyi gezerken site içi linkleri kullandıkları için yol göstermek ve sayfaların hak ettikleri öneme sahip olmaları için düzgün bir ağaç yapısı kullanılmalıdır.

3

Tüm kategori ve alt kategoriler gerekli ve yeterli mi? Hepsi ayrı amaçlara yönelik mi?

WHAT

Ziyaretilere istedikleri hizmeti sunabilmek adına yeterli kategori ve alt kategori seçeneklerinizin olması gerekmektedir.

HOW

Anahtar kelime analizi ve rakiplerin kategorilerinin incelenmesi ile eksikler tespit edilebilir.

WHY

Sektörünüz ile ilgili tüm dallara hizmet edebilirseniz, o kadar fazla ziyaretçiye erişirsiniz.

3

URL yapısı site içi hiyerarşiye uygun mu ilerliyor?

WHAT

URL yapısı site hiyerarşisine uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

HOW

Site hiyerarşisinin incelenerek URL yapılarının gerektiği yerlerde değiştirilmesi gerekmektedir.

WHY

URL path’lerinin kategorizasyona göre belirlenmesi kullanıcı deneyimini yükseltirken, arama motoru bot’larına da siteyi anlamlandırmada yardımcı olacaktır.

3

Önemli landing page’ler anasayfaya (level olarak) yakın mı?

WHAT

Önem verilen sayfaların ana sayfa ya da ana sayfadan linklenen ve ilk seviyede olan sayfalardan linklenip linklenmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Ana sayfa en değerli sayfa olduğundan, önemli olan sayfaları ana sayfadan mümkün değilse de ana sayfadan linklenen bir sayfadan linklemek gerekmektedir.

WHY

Ana sayfa en değerli sayfa olduğu için bu değeri diğer önemli sayfalara aktarmak gerekir.

3

Sitede kaç kategori sayfası bulunuyor? Sayı gereğinden yüksek ya da düşük mü?

WHAT

Kategori sayfalarının miktarının belirlenmesi ve sektör ortalaması ile kıyaslanması gerekmektedir.

HOW

Sektördeki diğer rakipler incelenerek hizmet verdikleri kategorilendirme incelenebilir.

WHY

Gerektiğinden az ya da fazla sayfa olması halinde organizasyonda zorlanabilir ya da sayfaların bir konuya özelleşmesi sağlanamayabilir.

3

Rekabetin yüksek olduğu kelimeleri hedefleyen sayfalar kaçıncı level’da?

WHAT

Hedeflenen kelimelerin bulunduğu sayfalar hiyerarşik olarak ana sayfaya yakın bir levelda konumlandırılmalıdır.

HOW

Crawl araçlarının raporlarından seviye kontrolü yapılabilir. Örnek crawl araçları: Deepcrawl, Screaming Frog vb.

WHY

Rekabeti yüksek kelimeleri hedeflenen yani değerli olan sayfaları ana sayfaya hiyerarşik olarak yakın tutarak değerini arttırmak önemlidir.

4

Web sitesinde faceted navigation (filtreler) kullanılmış mı?

WHAT

Listeleme sayfalarında kullanıcının istediği ürüne/hizmete ulaşmasını sağlayan filtreler kullanılmalıdır.

HOW

Site üzerinden manuel kontrol ile öğrenilebilir.

WHY

Bu filtreler kullanıcı deneyimini arttıracak ve ziyaretçilerinizi sitenize bağlayacaktır.

3

Faceted navigation kullanılmıyorsa önerilmeli mi?

WHAT

Filtre yapısına uygun bir site olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

HOW

Rakipler, sektör dinamikleri ve ürün/hizmet yapıları incelenerek karar verilebilir.

WHY

Kategori yapısında listelenenlerin filtre yapısına uygun olması halinde kullanıcı deneyimini arttırmak için kullanılır.

3

Faceted navigation duplicate sorununa yol açmış mı?

WHAT

Aynı listelerin filtreler ile birden fazla sıralanması halinde bu sayfalar duplicate sorunu yaşayabilir.

HOW

Filtre ile oluşmuş sayfalardan asıl sayfa canonical etiketi ile gösterilerek bu sorunun önüne geçilebilir.

WHY

Duplicate sayfalar arama motoru botlarının hem fazladan crawl budget harcamasını hem de o sayfaların hedefledikleri kelimede doğru sayfayı seçememelerine sebep olabilir.

3

Breadcrumb yapısı kullanılmış mı?

WHAT

Sitede daha hızlı ve rahat gezilmesini sağlayan bir veri işaretleyicisidir.

HOW

Manuel kontrol ile tespit edilebilir.

WHY

Breadcrumb site içi linkleme stratejisinin kurulmasında yardımcı olduğu ve kullanıcı deneyimini arttırdığı için kullanılmalıdır.

4

Breadcrumb linkleri doğru sayfalara (parametresiz esas sayfalara) mı verilmiş?

WHAT

Breadcrumb linklerinin kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Manuel kontroller ve crawl araçları ile incelenebilir.

WHY

Breadcrumb’ın doğru bir şekilde kurgulanması için doğru linklemelerin yapılması gerekmektedir.

4

Breadcrumb yapısı site hiyerarşisine uygun mu düzenlenmiş?

4

Breadcrumb, bulunulan sayfaya da link veriyor mu?

WHAT

Breadcrumb’ın son öğesi olarak bulunulan sayfanın başlığı olmalıdır.

HOW

İlgili sayfalardan breadcrumb linklemeleri manuel kontrol edilebilir.

WHY

Kendisine link vermemesi gerekmektedir.

2

Anasayfadan ana ve alt kategori sayfalarına follow link gidiyor mu?

WHAT

Ana sayfadan kategori sayfalarının linklerinin kontrolü

HOW

Crawl araçları veya manuel kontrol ile incelenebilir.

WHY

Ana ve alt kategoriler ana sayfadan sonraki en değerli sayfalarınız olduğundan, ana sayfadan linklenmelidir.

2

Ana kategori sayfasından alt kategorilere follow link gidiyor mu?

WHAT

Alt kategorilerin üst hiyerarşideki kategorilerden linklendiğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları veya manuel kontrol ile tespit edilebilir.

WHY

Site içinde doğru bir hiyerarşi kurabilmek için alt kategoriler üst kategorilerinden linklenmelidir.

2

Alt kategori sayfasından ürün sayfasına follow link gidiyor mu?

WHAT

Alt kategori sayfalarından ürün sayfalarına giden linklerin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları veya manuel kontrol ile tespit edilebilir.

WHY

Ürün sayfalarını site içinde düzgün bir hiyerarşide konumlandırmak için bir üst seviyedeki sayfalardan linklenmelidir.

2

Ana menüde kaç ana kategori yer alıyor?

WHAT

Menüde bulunan ana kategorilerin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları veya manuel kontrol ile tespit edilebilir.

WHY

Ana sayfaya gelen ziyaretçilerin menü aracılığıyla ana kategori sayfalarına ulaşmaları gerekmektedir.

3

Crawler’ın site içi linklerden ulaşamadığı ama sitemap’te olan linkler var mı?

WHAT

Site haritasında bulunup, site içerisinden linklenmediğinden erişilemeyen sayfaların tespiti yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları vasıtasıyla kontrol edilebilir.

WHY

Hem kullanıcı deneyimi hem de site hiyerarşisini doğru kurgulamak için her sayfa site içerisinden linklenmelidir.

2

Site içi link inşası sağlam mı?

WHAT

Site içi linkleme stratejisinin kurgusunun kontrolü sağlanmalıdır.

HOW

Crawl araçları vasıtasıyla ve Search Console > Search Traffic > Internal Links üzerinden kontrol edilebilir.

WHY

Site içerisinde doğru bir hiyerarşi ile sayfalar, doğru değer dağılımına sahip olacaktır.

3

İçerik ve blog sayfaları birbirlerine düzgün anchor textlerle yeterince link veriyor mu?

WHAT

İçerik içerisinden diğer içerik sayfalarına linklemelerin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları vasıtasıyla incelenebilir.

WHY

Kullanıcıların site içerisinde zaman geçirmelerine, oturum başına gezdikleri sayfa sayısına katkı sağlamak için ve site içi hiyerarşisinin kurulmasına yardımcı olmak için incelenmelidir.

3

Logo ana sayfaya link veriyor mu?

WHAT

Sitede her sayfada bulunan logonun ana sayfaya link verdiğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Manuel kontrol ile tespit edilebilir.

WHY

Kullanıcı davranışları logoya tıklandığında ana sayfaya gidecek şekilde gelişmiştir. Bununla birlikte her sayfadan ana sayfayı linkleyerek en değerli sayfamızı da belirlemiş oluruz.

3

Alt sayfalarda logo ve breadcrumb dışında anasayfa linki var mı?

3

Çok fazla site içi link veren sayfalar var mı?

WHAT

Sayfalardan çıkan site içi link miktarının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları vasıtasıyla kontrol edilebilir.

WHY

Sayfa içerisinden gereksiz sayfalara link verilmesi hem crawl budget’ın hem de sayfa değerinin boşa harcanmasına sebep olacaktır.

3

DeepRank değerleri müşterinin kurguladığı sayfalar arası hiyerarşiye uygun mu?

WHAT

Sayfaların doğru deeprank değerlerine sahip olduğunun kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Deepcrawl aracı ve diğer crawl araçları vasıtasıyla kontrol edilebilir.

WHY

Sayfalar arasında en önemlilerin en yüksek; daha önemsizlerin daha düşük deeprank değerlerine sahip olması ile hiyerarşi sağlanabilir.

3

DeepRank değerleri yüksek sayfalardan site içi sayfalara kaç link çıkışı var?

WHAT

Deeprank değeri yüksek olan sayfalardan diğer sayfalara çıkan linklerin miktarının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları vasıtasıyla kontrol edilebilir.

WHY

Deeprank’i yüksek olan sayfaların değer aktarımı konusunda dikkatli bir strateji ile kullanılması gerekmektedir.

3

Site içi kırık linkler var mı?

WHAT

404 bulunamadı durum kodu veren sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları veya Search Console vasıtasıyla kontrol edilebilir.

WHY

Yanlış bir şekilde 404 durum kodu veren sayfalar ve bu sayfaların site içerisinden linklenmesi performansı düşürebilir.

2

En çok hangi sayfalara site içi link verilmiş?

WHAT

En çok site içi bağlantı verilmiş sayfalar yani en değerli sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçları vasıtasıyla kontrol edilebilir.

WHY

Site içi hiyerarşiyi doğru bir şekilde kurgulamak için en çok link alan sayfaların kontrolünün yapılması gerekmektedir.

3

ON-PAGE

Tüm görsellerin isimleri var mı?

WHAT

Site içerisindeki tüm görsellerin dosya isimlerinin, hedef anahtar kelimelerle uyumlu olup olmadığını kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile site içerisindeki tüm görsellerin dosya isimlerine ulaşılabilir.

WHY

Arama motoru örümcekleri görsel içerikleri okuyamaz. Görsellerin ne hakkında olduğunu arama motorlarına aktarmanın yollarından birisi dosya isimlerinin anahtar kelimeleri içermesidir.

4

Tüm görsel isimleri tire (-) ile mi ayrılmış?

WHAT

Görsellerin dosya isimlerinde birden fazla kelime varsa kelimelerin tire (-) ile ayrılması gerekir.

HOW

Screaming Frog ile site içerisindeki tüm görsellerin dosya isimlerine ulaşılabilir.

WHY

Görseli içerikleri okuyamayan arama motoru örümceklerine görsellerin ne hakkında olduğunu anlatırken kelimeleri (-) ile ayırmak etkili bir yöntemdir.

4

Tüm görsellerin ilgili alt text’leri var mı?

WHAT

Whay: Site içerisindeki tüm görsellerin alt text etiketlerinin var olup olmadığını kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile site içerisindeki tüm görsellerin alt text etiketleri kontrol edilebilir.

WHY

Görsel içerikleri okuyamayan arama motoru örümceklerine site içerisinde kullanılan görsellerin ne hakkında olduğunu aktarabilmenin en iyi yöntemi alt text etiketlerini kullanmaktır.

4

Görsel boyutları optimize edilmiş mi?

WHAT

Görsellerin, site içerisinde gösterildikleri alanlar ile aynı boyutlara sahip olup olmadığının ve KB cinsinden ne kadar yer kapladığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Adobe Photoshop benzeri görsel düzenleme araçları ile boyutlar küçültülebilir. İstenildiği taktirde 3. taraf servis sağlayıcılardan destek alınarak görsellerin kayıpsız sıkıştırılması sağlanabilir.

WHY

Site içerisinde daha küçük bir alanda gösterilecek görsellerin daha büyük boyutlarda dosya kaynaklarına sahip olması gereksiz yere sayfa boyutunu büyütmekte ve site hızını olumsuz yönde etkilemektedir.

4

Görseller için CSS Sprite kullanılmış mı? Kullanılmalı mı?

WHAT

Tasarım öğesi olarak kullanılan ikon ve benzeri görsel içeriklerin tek bir imaj dosyasında birleştirilip birleştirilmediği kontrol edilmelidir.

HOW

Adobe Photoshop benzeri görsel düzenleme araçları ile birden fazla görseli tek bir imaj dosyasında birleştirebilir; CSS yardımıyla görselin istenilen bölümleri sitede kullanılabilir.

WHY

Tasarım öğesi olarak kullanılan görsellerin tek bir dosyada birleştirilmesi toplam dosya boyutunu ve sunucu istek sayısını azaltacağı için site hızında iyileşme sağlanabilir.

4

Normalde listelenilen anahtar kelimelerde görseller de listeleniyor mu?

WHAT

Görsel arama sonuçlarında hedef kelimeler için optimize edilmiş görsellerin listelenip listelenmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Google’da site:domain.com “hedef anahtar kelime” araması yapıldıktan sonra Görseller seçeneği ile ya da Search Console üzerinde Arama Trafiği raporunu Görsel Arama seçeneğine daraltarak kontrol edilebilir.

WHY

Bu görsel içeriklerin indeks alıp almadığını göstereceği gibi iyi sıralamalar kazanabilmek için gerekli optimizasyonların da bir testidir.

4

Görsel site haritaları var mı?

WHAT

Görsel site haritası formatında oluşturulmuş bir site haritasının var olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Robots.txt dosyasında belirtilmiş site haritalarında ya da Google Search Console’a gönderilmiş site haritalarında görsel site haritası bulunup bulunmadığı kontrol edilebilir.

WHY

Yalnızca görsel içeriklerin yer alacağı bir site haritasıyla, tüm görsellerin arama motoru örümcekleri tarafından daha kolay keşfedilebilmesi sağlanabilir.

5

Görsel site haritası olmasa da site haritasında görsel etiketi var mı?

WHAT

Görsellere özel olarak oluşturulmuş bir site haritası yok ise, var olan site haritasında görsel içeriklere de yer verilip verilmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Bir site haritasında görsel içerikleri aramanın en iyi yolu, etiketini bulmaya çalışmaktır.

WHY

Görsel içeriklerin arama motorları tarafından keşfedilebilmesi için özel bir site haritası oluşturulması gerekli değildir. Geleneksel site haritası içerisinde görsel içeriklere de yer verilerek bu sağlanabilir.

5

Resimler başka bir sunucuda mı barınıyor?

WHAT

Resim dosyalarının başka bir sunucu, çoğu zaman bir CDN, üzerinde barındırılıp barındırılmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Site içerisindeki görsellerin adreslerini inceleyerek nerede barındırıldıkları görülebilir.

WHY

Resimlerin, çoğu zaman sayfa boyutundaki en yüksek hacimli dosyaların, başka bir sunucuda barındırılması trafik yükü ve harcanacak bant genişliğinin birden fazla sunucuya dağıtılmasını sağlar ve hızı etkiler.

3

Resim arama sonuçlarından gelen görünürlükleri var mı?

WHAT

Resim içeriklerin görsel arama sonuçlarında, hedef anahtar kelimelerde iyi sıralarda listelenip listelenmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Google Search Console > Arama Trafiği > Arama Analizi > Arama Türü > Arama Türüne Göre Filtrele > Görsel adımları ile kontrol sağlanabilir.

WHY

Dikey arama sonuçları içerisinde görsel sonuçlar ile siteye fazladan trafik çekilebilir.

3

70 karakteri geçen title var mı?

WHAT

Title etiketlerinin 70 karakterin üzerinde olup olmadığını kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile ya da Google Search Console > Arama Görünümü > HTML Geliştirmeleri > Uzun Başlık Etiketleri adımları ile kontrol sağlanabilir.

WHY

Arama motoru sonuç sayfalarında title etiketi için ayrılmış olan yaklaşık olarak 70 karakterdir. Bu sınırı aşan title değerlerinin bir kısmı görüntülenmez. Bu da tıklanma oranlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

5

Fazla kısa title etiketleri var mı?

WHAT

10 karakterin altında kalan title değerlerinin var olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile ya da Google Search Console > Arama Görünümü > HTML Geliştirmeleri > Kısa Başlık Etiketleri adımları ile kontrol sağlanabilir.

WHY

Title değeri 10 karakterin altında olan sayfaları, arama motoru sonuç sayfalarında otomatik olarak oluşturulmuş başlıklar ile gösterilebilir.

5

Meta description metinleri 155 karakteri geçiyor mu?

WHAT

Meta description metinleri 155 karakterden fazla olan sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile ya da Google Search Console > Arama Görünümü > HTML Geliştirmeleri > Uzun Meta Açıklamalar adımları ile kontrol sağlanabilir.

WHY

Meta description metinleri için arama motoru sonuç sayfalarında ayrılan alan yaklaşık 155 karakterdir. Bu sınırı aşana meta description değerleri eksik görüntülenir.

5

Fazla kısa meta description var mı?

WHAT

Meta description metinleri 50 karakterden az olan sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile ya da Google Search Console > Arama Görünümü > HTML Geliştirmeleri > Kısa Meta Açıklamalar adımları ile kontrol sağlanabilir.

WHY

50 karakterden kısa meta description metinleri arama motoru sonuç sayfalarında otomatik olarak oluşturularak gösterilir. Bu da tıklanma oranlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

5

Sayfa başlığı olmayan sayfalar var mı?

WHAT

Title etiketi içermeyen sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile ya da Google Search Console > Arama Görünümü > HTML Geliştirmeleri > Eksik Başlık Etiketleri adımları ile kontrol sağlanabilir.

WHY

Title etiketi önemli bir sıralanma faktörü olduğu gibi, arama motoru sonuç sayfalarında tıklanma oranlarını önemli ölçüde etkilemektedir.

5

Description’ı olmayanlar var mı?

WHAT

Meta description etiketi içermeyen sayfaların kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Screaming Frog ile meta description metni içermeyen sayfaların kontrolu sağlanabilir.

WHY

Meta description her ne kadar bir sıralanma faktörü olmasa da arama motoru sonuç sayfalarında tıklanma oranlarını önemli ölçüde etkiler.

5

Videolar veya ses dosyaları otomatik olarak oynatılıyor mu?

3

CONTENT

Sayfalandırma yapısı kullanılmış mı?

3

Sayfalandırma olan sayfalarda pagination etiketi kullanılmış mı?

WHAT

Sayfalandırma yapısındaki sayfaların kaynak kodunda pagination etiketlerinin (rel=prev,next) yer alıp almadığının kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçlarından ve Screaming Frog > Directives > Filter > Next/Prev raporunun altından pagination etiketlerinin kontrolü yapılabilir.

WHY

Birden fazla sayfaya bölünmüş içerik veya listeleme sayfalarının çift sayfa sorununa yol açmaması için bu sayfalar arasındaki ilişkinin arama motorlarına aktarılması gerekir.

3

Pagination etiketini crawler’lar görebiliyor mu, düzgün implement edilmiş mi?

WHAT

Pagination etiketlerinin arama motoru botlarınca görüntülenebilir şekilde implemente edilip edilmediğinin kontrolü yapılmalıdır.

HOW

Crawl araçlarından ve Screaming Frog > Directives > Filter > Next/Prev raporunun altından pagination etiketlerinin kontrolü yapılabilir.

WHY

Pagination etiketleri, elementi ile birlikte HTML’in bölümünde kullanılmalıdır. Sık karşılaşılan hatalardan birisi rel=prev,next etiketlerinin elementi ile birlikte HTML’in bölümünde kullanılmasıdır.