Dil modeli, öğrendiği bilgilere dayanarak yeni cümleler veya paragraflar oluşturma işlemi.

İlgili Terimler