Kategoriler

Ölçümleme

Average Position (Ortalama Pozisyon)

Bir web sitesinin gösterim aldığı tüm sorgulardaki en iyi pozisyonlarının ortalaması olarak ifade edilebilir.
Link İnşası

Black Hat Link İnşası

Backlink faktörünü manipüle etmeye çalışarak üst sıralara çıkmayı hedefleyen kişilerin başvurduğu link edinme yöntemleri Black Hat Link İnşası olarak adlandırılır.
Link İnşası

Brand Anchor Text Nedir?

Bağlantı metninde direkt marka adı kullanılarak ilgili web sitesine yönlendirilen tıklanabilir bağlantılar brand anchor text olarak adlandırılır.
Link İnşası

Citation Flow Nedir?

Majestic tarafından geliştirilen ve web sitelerinin backlink sayıları dikkate alınarak hesaplanan metrik Citation Flow olarak adlandırılır.
Link İnşası

Compound Anchor Text Nedir?

Anchor text çeşitlerinin birlikte kullanıldığı tıklanabilir bağlantılar compound anchor text olarak adlandırılır.
Link İnşası

Disavow Dosyası

Spam linklerin reddedilmesi için oluşturulan txt uzantılı bu dosya disavow dosyası olarak adlandırılır.
Link İnşası

Dofollow Link Nedir?

Bir web sayfasından çıkan link dofollow olarak işaretlendiğinde link verilen siteye referans olunduğu Google’a bildirilmiş olur.
Link İnşası

Exact Match Anchor Text Nedir?

Hedeflenen anahtar kelimeyi içeren tıklanabilir bağlantılar exact match anchor text olarak adlandırılır.
Link İnşası

Site içi Linkleme (Internal Linking)

Site içerisinde bir sayfadan başka bir sayfaya verilen tıklanabilir bağlantılar internal link olarak adlandırılır.
Link İnşası

Konuk Yazarlık

Web yöneticileri faaliyet gösterdikleri konu ile alakalı farklı web sitelerinde konuk yazar olarak yer alabilirler.
Link İnşası

Link Bait Ne Demektir?

İnsanların dikkatini çekecek ve kendi istekleri ile link vermelerini sağlayacak kaliteli içerik oluşturma yöntemi Link Bait olarak adlandırılır.
Link İnşası

Link Farm Nedir?

İçerisinde çok sayıda alakasız link barındıran web siteleri link farm olarak adlandırılır.
Link İnşası

Link Juice Nedir?

Link paylaşımı ile ortaya çıkan ve ilgili web sayfaları ya da web siteleri arasında aktarılan değer link juice olarak adlandırılır.
Link İnşası

Money Anchor Text Nedir?

Bağlantı metninin link verilen web sitesinin kazanç sağladığı anahtar kelimeleri içerdiği tıklanabilir bağlantılar money anchor text olarak adlandırılır.
Link İnşası

Nofollow Etiketi

Arama motoru botlarının ilgili linki önemsememesi gerektiğini bildiren href rel etiketi nofollow olarak adlandırılır.
Link İnşası

Other Anchor Text Nedir?

Anahtar kelime ya da marka ismi olmayan kelimelerin kullanıldığı tıklanabilir bağlantılar other anchor text olarak adlandırılır.
Link İnşası

Spam Link

Doğal olmayan, kalitesiz ya da manipülatif bağlantılar spam link olarak adlandırılır.
Link İnşası

Sponsored Etiketi

Reklam içerikli, sponsorlu ya da anlaşmalı bağlantılar için kullanılan etiket sponsored etiketi olarak adlandırılır.
Ölçümleme

Average Session Duration (Ortalama Oturum Süresi)

Tüm ziyaretçilerin ilgili sayfada ortalama ne kadar zaman geçirdiğini gösteren değere Average Session Duration denir.
Ölçümleme

Conversion Rate (Dönüşüm Oranı)

Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların istenilen aksiyonu alan kullanıcılara oranı Conversion Rate olarak ifade edilir.
Ölçümleme

Direkt Trafik Nedir?

Tarayıcıya ilgili sitenin adresini yazarak web sitesine ulaşan kullanıcıları ifade eden Google Analytics metriği direct traffic olarak adlandırılır.
Ölçümleme

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO)

Dönüşüm yüzdesini artırmak adına yapılan düzenleme ve geliştirme işlemleri conversion rate optimization olarak adlandırılır.
Ölçümleme

Exit Page (Çıkış Sayfası)

Ziyaretçinin web sitesinden ayrılmadan önce son görüntülediği sayfa Exit Page olarak adlandırılır.
Ölçümleme

Fetch As Google (Google Gibi Getir)

Fetch As Google, Search Console üzerinden sunulan ücretsiz bir araçtır.
Ölçümleme

Google Trendler (Google Trends)

Kullanıcıların gerçekleştirdiği sorguların dönemsel ve konum bazında popülaritesini gösteren araç Google Trends olarak adlandırılır.
Ölçümleme

Impression (Gösterim)

Impression web sayfalarının arama motoru sonuç sayfalarında ne kadar fazla kullanıcı tarafından görüntülendiğini ifade eder.
Ölçümleme

New Users (Yeni Kullanıcılar)

Web sitesini ziyaret eden her kullanıcı Google Analytics tarafından benzersiz bir ID ile tanımlanır.
Ölçümleme

Organic Traffic (Organik Trafik)

Fakat direkt olarak arama motoru sorguları üzerinden web sitelerini ziyaret eden kullanıcılar organik trafik olarak değerlendirilmektedir.
Ölçümleme

Pages / Session (Oturum Başı Sayfa Sayısı)

Kullanıcıların oturum süreleri içerisinde ziyaret ettikleri sayfa sayılarının ortalaması Pages / Session olarak tanımlanır.
Ölçümleme

Paid Traffic (Ücretli Trafik)

Tüm ücretli reklamcılık faaliyetleri aracılığı ile web sitesine gelen ziyaretçiler paid traffic olarak adlandırılmaktadır.
Ölçümleme

Anahtar Kelime Sıralama Takibi

Anahtar kelimelerdeki pozisyon performanslarını düzenli olarak takip etmeyi sağlayan araçlar rank tracker olarak adlandırılır.
Ölçümleme

Google Search Console

Bir web sitesinin performansını takip etme ve ilgili web sitesi ile alakalı birçok işlemi yapma imkanı sunan ücretsiz bir Google aracıdır.
Ölçümleme

SEO Görünürlüğü

Arama motoru sonuç sayfalarındaki görünürlüğü temsil eden puanlama metriği SEO Visibility olarak adlandırılır.
İçerik

10x İçerik Nedir?

İlk kez Rand Fishkin tarafından kullanılan ve normal bir içerikten 10 kat güçlü içerik kavramı 10x content olarak adlandırılır.
İçerik

Alt Text Nedir? Nasıl Kullanılır?

Arama motoru botlarının ilgili görseli anlamlandırmasına yardımcı olan etiketler alt text etiketi olarak adlandırılır.
İçerik

Anahtar Kelime Analizi

Kullanıcı sorguları ve aranma hacimleri üzerine yapılan çalışmalar anahtar kelime analizi olarak adlandırılır.
İçerik

Blog İçeriği

Blog sitelerinde ya da blog tarafında kullanıcı odaklı oluşturulan SEO uyumlu içerikler blog içeriği olarak adlandırılır.
İçerik

Satın Alma Niyetli Sorgular (Commercial Intent)

Satın alma davranışı öncesinde bilgi edinme amaçlı yapılan kullanıcı sorguları commercial intent olarak adlandırılır.
İçerik

İçerik Pazarlaması Nedir?

Ürün, hizmet ya da markanın kullanıcılara fayda sağlayacak içerikler sunularak tanıtılması content marketing olarak adlandırılır.
İçerik

Duplicate Content (Çift İçerik)

Aynı ya da çok büyük ölçüde benzerlik gösteren içerikler duplicate content olarak adlandırılır.
İçerik

Evergreen Content Nedir? Neden Önemlidir?

Güncelliğini yitirmeyen ve sürekli tüketilebilecek SEO uyumlu içerikler evergreen content olarak adlandırılır.
İçerik

Görsel Optimizasyonu

Görsellerin SEO ve kullanıcı deneyimi açısından optimize edilmesi işlemi görsel optimizasyonu olarak adlandırılır.
İçerik

Bilgilenme Niyetli Sorgular (Informational Intent)

Bir konu hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen kullanıcı sorguları informational intent olarak adlandırılır.
İçerik

Kategori İçeriği

Bir kategori hakkında kullanıcılara bilgi vermek amacıyla oluşturulan içerikler kategori içeriği olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword (Anahtar Kelime)

Bir web sayfasındaki içeriği en doğru şekilde yansıtan kelime ya da kelime grupları keyword olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword Cannibalization Nedir?

Bir kullanıcı sorgusunun birden fazla sayfa ile hedeflenmesi durumu keyword cannibalization olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword Density (Anahtar Kelime Yoğunluğu)

Bir web sayfasında hedeflenen anahtar kelimenin kullanım sıklığı keyword density olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword Stuffing

Kullanıcıların göremeyeceği şekilde sayfa içerisine anahtar kelimelerin gizlenmesi tekniği keyword stuffing olarak adlandırılır.
İçerik

Kullanıcı Yorumları

Google kullanıcı deneyimine önem verdiği için, kullanıcıların olumlu ya da olumsuz yorumlarda bulunmalarına da önem verir.
İçerik

Long Tail Keywords (Uzun Kuyruklu Anahtar Kelimeler)

Genelde üç ya da daha fazla anahtar kelimeden oluşan kullanıcı sorguları long tail keywords olarak adlandırılır.
İçerik

Navigational Intent Nedir?

Bir kaynağa ya da adrese ulaşma amacıyla yapılan kullanıcı sorguları navigational intent olarak adlandırılır.
İçerik

Site içi (On-Page) SEO

Bir web sitesinin SERP'teki performansını iyileştirmek adına yapılan tüm site içi çalışmalar On Page SEO olarak adlandırılır.
İçerik

Short Tail Keywords (Kısa Kuyruklu Anahtar Kelimeler)

Genellikle bir ya da iki kelimeden oluşan genel kullanıcı sorguları short tail keywords olarak adlandırılır.
İçerik

TF - IDF Analizi

TF bir anahtar kelimenin kullanım yoğunluğunu ifade ederken, IDF kaç farklı metinde yer aldığını ifade eder.
İçerik

Thin Content (Zayıf İçerik)

Genellikle kullanıcı talebini karşılamayan, kapsamsız ve yetersiz içerikler zayıf içerik olarak adlandırılır.
İçerik

Transactional Intent Nedir?

Bir ürün ya da hizmet satın almak amacıyla yapılan kullanıcı sorguları transactional intent olarak adlandırılır.
İçerik

User Intent (Kullanıcı Niyeti)

Kullanıcıların arama motorları üzerinde bir sorguyu gerçekleştirme amaçları user intent olarak adlandırılır.
Diğer

Black Hat SEO Nedir?

Arama motorlarını manipüle etmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar Black Hat SEO olarak adlandırılır.
Diğer

Google Discover Nedir?

Kullanıcıların daha önce gerçekleştirdiği aramaları ve ilgi alanlarını dikkate alarak yeni içerikler öneren servis Google Discover olarak adlandırılır.
Diğer

Google My Business Nedir?

İşletmelerin Google aramalarında ve haritalarda kolaylıkla bulunmasına yardımcı olan servis Google My Business olarak adlandırılır.
Diğer

Negatif SEO

Bir web sitesinin SEO performansına zarar vermek adına yapılan ve etik olmayan çalışmaların bütünü negatif SEO olarak adlandırılır.
Diğer

Sıralama Faktörü (Ranking Factor)

Arama motorlarının sonuç sayfalarındaki sıralamayı belirlerken kullandığı etkenler sıralama faktörü olarak adlandırılır.
Diğer

Wordpress CMS

Wordpress, ücretsiz bir şekilde web sitesi oluşturma ve yönetme imkanı veren en popüler içerik yönetim sistemlerinden biridir.
Teknik SEO

200 Durum Kodu

Sunucunun başarılı bir şekilde cevap verdiğini ifade eden durum kodudur.
Teknik SEO

301 Durum Kodu

Bir web sayfasının kalıcı olarak yönlendirildiği anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

302 Durum Kodu

Bir web sayfasının geçici olarak yönlendirildiğini ifade eden durum kodudur.
Teknik SEO

404 Durum Kodu

Web sayfasının ilgili sunucuda bulunmadığı anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

410 Durum Kodu

Web sayfasının kesin ve kalıcı olarak ilgili sunucuda bulunmadığı anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

500 Durum Kodu

Sunucu kaynaklı bir sorun olduğunu ifade eden durum kodudur.
Teknik SEO

504 Durum Kodu

Genellikle sunucu tarafında teknik bir sorun yaşandığı anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

Allow Komutu Nedir?

Taranması ve dizine eklenmesi istenen web sayfaları için kullanılan komut allow komutu olarak adlandırılır.
Teknik SEO

AMP (Accelerated Mobile Pages) Nedir?

Mobil sayfaları Google’ın önbelleğinde tutarak hızlı bir şekilde sunmayı sağlayan teknoloji AMP olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Arama sorgusu (Search Query)

Arama motorları üzerinde aranan kelime ya da kelime öbekleri arama sorgusu olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Breadcrumb Nedir? Nasıl Uygulanır?

İlgili web sitesinin hiyerarşisinin anlaşılmasını sağlayan bağlantı kümesi breadcrumb olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Cache (Önbellek)

Bir sonraki ziyarette ilgili web sayfasını daha hızlı şekilde deneyimlemeyi sağlayan bellek türüdür.
Teknik SEO

CDN

Belirli lokasyonlardaki sunucular üzerinden verilerin iletilmesini sağlayan network teknolojisidir.
Teknik SEO

Client Side Rendering (CSR) Nedir?

HTML dosyasının tarayıcı tarafından işlendiği ve içeriğin tarayıcı tarafından oluşturulduğu yöntemdir.
Teknik SEO

Cookies (Çerezler)

Web siteleri tarafından kullanıcıların cihazlarına kaydedilen küçük metin dosyaları cookies olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Crawl Derinliği (Crawl Depth) Nedir?

Arama motoru botlarının sayfaların ne kadarını tarayabildiğini ifaden eden kavram crawl depth olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Critical Rendering Path Nedir?

Sayfaya tıklaması ile sayfanın tamamen yüklenmesine kadar geçen süredeki işlemlerin bütünü olarak adlandırılır.
Teknik SEO

CSS Nedir?

Bir web sayfasındaki öğelerin görsel anlamda şekillendirilmesine yardımcı olan işaretleme dilidir.
Teknik SEO

DCL (DOM Content Loaded) Nedir?

Sayfaya giriş yapılma anından, içeriğin yüklenmesine kadar geçen süre olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Disallow Komutu

Botlar tarafından taranması ve dizine eklenmesi istenmeyen web sayfaları için kullanılan komut olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Dizin (Index)

Google’ın kullanıcılara sunmak amacıyla oluşturduğu web sayfası arşivi dizin olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Domain (Alan Adı)

İnternet kullanıcılarının web sitelerine ulaşmalarını sağlayan adresler domain olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Domain Otoritesi

Bir domainin ne kadar güçlü ve otoriter olduğunu temsil eden puanlamadır.
Teknik SEO

Dynamic Rendering Nedir?

JavaScript tabanlı sitelerde botların taramasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen ara çözümdür.
Teknik SEO

FCP (First Contentful Paint) Nedir?

Sayfaya giriş yapıldığında içerik yüklenmeden önce içeriğin bulunduğu alanın boyalı olarak gösterilmesidir.
Teknik SEO

Featured Snippets Nedir? Neden Önemlidir?

Sorgulara cevap olarak özet bir bilgi sunulan ve ilk sonucun da üzerinde yer alan özel alanlardır.
Teknik SEO

FID (First Input Delay) Nedir?

Sayfa yüklendikten sonra bir aksiyon alınmak istendiğinde ne kadar hızlı cevap verildiğini temsil eden metriktir.
Teknik SEO

FMP (First Meaningful Paint) Nedir?

Sayfaya giriş yaptıktan sonra ilk anlamlı boya ile karşılaşma süresini temsil eden metriktir.
Teknik SEO

Görsellerin Sıkıştırılması

Sayfaların açılma hızını artırmak amacıyla görsellerin optimize edilerek küçültülmesi işlemidir.
Teknik SEO

Gzip Sıkıştırması

Kaynak dosyadaki benzer dizelerin, tekrarlanan metinlerin ve boşlukların birleştirilerek sıkıştırılması işlemidir.
Teknik SEO

Hosting & Server (Sunucu)

İnternet üzerindeki kullanıcıların bir web sitesine erişebilmesini için sunulan hizmettir.
Teknik SEO

HTML (Hyper Text Markup Language) Nedir?

Web sayfalarının ve içerisindeki öğelerin oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlayan metin işaretleme dilidir.
Teknik SEO

HTML Sitemap (HTML Site Haritası)

Kullanıcılar için özel olarak tasarlanan site haritaları HTML sitemap olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Image Sitemap (Görsel Site Haritası)

Görsel içeriklerin yer aldığı URL’lerin listelendiği site haritaları image sitemap olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Indexing (İndeksleme)

Botlar tarafından bir web sayfasının taranması ve dizine eklenmesi işlemi indexing olarak adlandırılır.
Teknik SEO

IP (Internet Protocol) Nedir? Ne Anlama Gelir?

İnternete bağlı cihazların iletişim kurmaları için servis sağlayıcılar tarafından atanan benzersiz sayı dizileridir.
Teknik SEO

Lazy Loading

Sayfadaki bir öğenin ihtiyaç duyulduğu ana kadar çağrılmaması yöntemidir.
Teknik SEO

LSI (Latent semantic indexing) Nedir?

İçerik ve kullanılan anahtar kelimeler ile kullanıcı aramaları arasındaki ilişkiyi inceleyen yöntemdir.
Teknik SEO

Meta Keywords Nedir?

Sayfa ile alakalı arama motorlarına bilgi veren ve kaynak kodda yer alan anahtar kelimelerdir.
Teknik SEO

News Sitemap (Haber Site Haritası)

Haber içeriklerinin yer aldığı web sayfalarının listelendiği site haritalarıdır.
Teknik SEO

Noindex Etiketi

Botlar tarafından indexlenmesi ve dizine eklenmesi istenmeyen sayfalar için kullanılan etikettir.
Teknik SEO

Google PageSpeed Insights

Sayfaların açılış hızları ve kullanıcı deneyimine dair metrikler hakkında bilgiler veren Google aracıdır.
Teknik SEO

Pagination Etiketleri

Sıralı sayfalar arasında bağlantı kurulmasını sağlayan etiketlerdir.
Teknik SEO

Path/Subfolder

Bir sitede yer alan alt klasörler subfolder, klasörlerin sıralanmasıyla oluşan bağlantılar da path olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Pogo Sticking Nedir?

Kullanıcıların bir sayfaya tıkladıktan kısa bir süre sonra sonuç sayfalarına geri dönmesi durumudur.
Teknik SEO

Protokol

Tarayıcı ve sunucu arasındaki iletişimin nasıl gerçekleşeceğine dair kurallar ve standartlardır.
Teknik SEO

Proxy Nedir?

Vekil sunucu aracılığı ile internete bağlanmaya yarayan teknoloji proxy olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Rich Snippets Nedir? Nasıl Uygulanır?

Sonuç sayfalarında title, description ve URL dışında sayfa ile alakalı bilgiler içeren zengin alanlardır.
Teknik SEO

Robots.txt Dosyası

Botların web sitelerindeki erişim izinlerini içeren metin dosyalarıdır.
Teknik SEO

Schema (Yapısal Veri İşaretlemeleri)

Botların sayfalardaki içerikleri daha iyi anlamasını sağlamak amacıyla kullanılan işaretlemelerdir.
Teknik SEO

SERP (Arama Motoru Sonuç Sayfası)

Yapılan aramalar neticesinde sayfaların listelendiği sonuç sayfaları SERP olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Server Side Rendering (SSR) Nedir?

İsteğin sunucu tarafında işlendiği ve çıktının tarayıcıya iletildiği yöntemdir.
Teknik SEO

Site Hızı Optimizasyonu

Web sitesindeki içeriğe daha hızlı şekilde ulaşılmasını sağlamak adına yapılan çalışmalardır.
Teknik SEO

Sitelinks Nedir?

Sonuç sayfalarında URL’nin altında konumlanan ve ek bağlantıların yer aldığı alandır.
Teknik SEO

Sitemap (Site Haritası)

Botların web sitesini daha hızlı ve detaylı şeklinde incelemelerini sağlayan xml uzantılı dosyalardır.
Teknik SEO

Sitemap Komutu

Botlara site haritasının yolunu göstermek adına kullanılan robots.txt komutudur.
Teknik SEO

SSL Sertifikası

Web siteleri ve kullanıcılar arasında güvenli bir bağlantı kurulmasını sağlayan dijital sertifikadır.
Teknik SEO

Subdomain (Alt Alan Adı)

Ana domaine bağlı olarak açılabilen ve bağlı şekilde çalışan alt alan adlarıdır.
Teknik SEO

Sunucu Durum Kodları

Tarayıcının isteğine sunucunun verdiği üç haneli sayılardan oluşan cevaplardır.
Teknik SEO

Tarama Bütçesi (Crawl Budget)

Botların bir web sitesi için tarayabileceği URL sayısı ya da ayırdığı efordur.
Teknik SEO

Title Etiketi

Bir web sayfasının başlığını ifade eden etiket title etiketi olarak adlandırılır.
Teknik SEO

TTFB (Time to First Byte) Nedir?

Tarayıcının isteği ile sunucu tarafından verilen cevabın tarayıcıya ulaşması arasında geçen süre TTFB olarak adlandırılır.
Teknik SEO

URL

İnternet üzerinde yer alan bir kaynağa ulaşılmasını sağlayan benzersiz web adresleridir.
Teknik SEO

URL Kısaltma

Linklerin uzun ve karmaşık gözüktüğü durumlarda gerçekleştirilen işlemdir.
Teknik SEO

User Agent Komutu

Web sitesini ziyaret eden botlar ile alakalı izinlerin tanımlandığı robots.txt komutudur.
Teknik SEO

UTM Nedir? Neden Kullanılır?

Trafikle alakalı birçok bilginin görüntülenmesini ve analiz edilmesini sağlayan kod parçalarıdır.
Teknik SEO

Üçüncü Parti Kaynaklar

Dışarıdan eklenen, yani site içeriğine dahil olmayan kaynaklardır.
Teknik SEO

Ülke Alan Adı Uzantıları (ccTLD)

Ülkelerin kendine ait ve iki harften oluşan bir alan adı uzantılarıdır.
Teknik SEO

Video Sitemap (Video Site Haritası)

Video içeriklerin yer aldığı URL’lerin listelendiği site haritalarıdır.
Teknik SEO

VPN Nedir? Neden Kullanılır?

Kullanıcıların internete güvenli ve özel olarak ulaşabilmesini sağlayan teknolojidir.
Teknik SEO

WebM Nedir?

Ses ve video dosyalarında yüksek sıkıştırma imkanı sağlayan dosya formatıdır.
Teknik SEO

Whois

Alan adları hakkında birçok bilgiye ulaşabilmeyi sağlayan hizmettir.
Teknik SEO

Yönlendirme Döngüsü (Redirect Loop)

Web sayfalarının sonsuz bir yönlendirmeye girmesi durumudur.
Teknik SEO

Yönlendirme Zinciri (Redirect Chain)

Web sayfalarının birden fazla kere yönlendirmeye uğraması durumudur.
Ölçümleme

Bounce Rate (Hemen Çıkma Oranı)

Bir web sayfasını ziyaret eden kullanıcıların herhangi bir etkileşime girmeden sayfayı terk etmesi Bounce olarak adlandırılır.
Ölçümleme

A/B Testi Nedir? Ne Amaçla Yapılır?

Farklı stratejileri test ederek daha faydalı olanı bulmaya yardımcı olan yöntem A/B testi olarak adlandırılır.
Diğer

ASO (Mobil Uygulama Optimizasyonu) Nedir?

Mobil uygulamaları marketlerde daha görünür kılmak amacıyla yapılan optimizasyon işlemleri ASO olarak adlandırılır.
Link İnşası

Broken Link Nedir? Nasıl Düzeltilir?

Bir web sayfasında yer alan, fakat herhangi bir sorun nedeniyle çalışmayan tıklanabilir bağlantılar broken link olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Canonical Etiketi

Dizine eklenmesi istenen sayfalarda kendini işaret edecek şekilde kullanılan etikettir.
Ölçümleme

Click (Tıklama)

Kullanıcıların arama sonuç sayfaları aracılığı ile ilgili web sayfasına giriş yapmaları Click olarak ifade edilir.
Teknik SEO

CMS (İçerik Yönetim Sistemi)

İçeriklerin kontrol edilebildiği, düzenlenebildiği ya da çeşitli güncellemelerin yapılabildiği sistemler CMS adlandırılır.
Teknik SEO

400 Durum Kodu

Tarayıcıdaki sorun nedeniyle sunucunun isteği işleyemediği anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

403 Durum Kodu

Erişim izni olmadığı ya da ilgili web sayfasının yasaklandığı anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

502 Durum Kodu

Sunucunun farklı bir sunucudan olumsuz bir yanıt alması nedeniyle oluşan durum kodudur.
Teknik SEO

503 Durum Kodu

Sunucunun yanıt veremeyecek derecede yoğun ya da bakımda olduğu anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

509 Durum Kodu

Sunucunun aylık hosting trafik limitini doldurduğu anlamına gelen durum kodudur.
Teknik SEO

Crawling (Tarama)

Botlar tarafından bir web sitesinin programlı bir şekilde incelenmesi işlemi crawling olarak adlandırılır.
Ölçümleme

CTR (Tıklama Oranı)

Tıklama sayısının gösterim sayısına oranlanması ile elde edilen değer CTR olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Domain Yaşı

Bir alan adının tescil edildiği tarih ile günümüz arasında geçen zaman domain yaşı olarak adlandırılır.
Teknik SEO

FTP (File Transfer Protocol) Nedir?

Çevrimiçi iki bilgisayar arasında dosya alışverişi yapmayı sağlayan internet protokolüdür.
Teknik SEO

Jenerik Alan Adları (gTLD)

Kelimenin eksiz halinden ve sözlükte karşılığı bulunan kelimelerden oluşturulmuş domainlerdir.
Ölçümleme

Google Analytics

Web sitesini ziyaret eden kullanıcılar hakkında detaylı bilgiler sunan ücretsiz bir performans analiz aracıdır.
Ölçümleme

Google Tag Manager (GTM) Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Web sitesine yerleştirilen özel kodları ve etiketleri yönetmeyi sağlayan araç Google Tag Manager olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Googlebot Nedir?

Arama dizinini oluşturmak için Google tarafından geliştirilen ve tarama işlemlerini gerçekleştiren yazılımdır.
Teknik SEO

Heading Etiketleri

Web sayfasındaki içeriğin hiyerarşisi konusunda bilgi vermeyi sağlayan etiketlerdir.
Teknik SEO

Hreflang Etiketi

Sayfanın hangi dilde ve hangi bölgedeki insanlara sunulması gerektiğinin aktarıldığı etiketlerdir.
Teknik SEO

Htaccess Dosyası

Sunucu üzerinde kısıtlamalar ve düzenlemeler yapmayı sağlayan yapılandırma dosyalarıdır.
İçerik

Görsel Başlıkları

Arama motoru botlarının görseli anlamlandırmasına yardımcı olan başlık etiketleri image title olarak adlandırılır.
Link İnşası

İnfografik

Bilgilerin ya da verilerin kullanıcılara görseller ve grafikler eşliğinde sunulduğu dosya türü infografik olarak adlandırılır.
Teknik SEO

JavaScript Nedir?

Sayfaya işlevsellik, etkileşim ve dinamiklik katan popüler yazılım dillerinden biridir.
Teknik SEO

Jump Link Nedir?

Uzun ve karmaşık gözüken web sayfalarında tıklandığında ilgili bölüme gitmeyi sağlayan linklerdir.
Ölçümleme

Landing Page (Varış Sayfası)

Kısaca kullanıcıların herhangi bir şekilde ulaştığı ve oturumun başladığı ilk sayfa Landing Page olarak adlandırılır.
Diğer

Lighthouse Nedir?

Sitelerin performansını artırmak amacıyla geliştirilen açık kaynak kodlu bir performans analiz aracıdır.
Diğer

Local (Yerel) SEO

Web sitelerinin yerel aramalardaki performansını artırmak için yapılan optimizasyon çalışmaları local SEO olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Log Dosyası

Kullanıcılara ait işlemlerin ve hareketlerin günlük olarak kayıt altına alındığı dosyalardır.
Teknik SEO

Meta Description Etiketi

Sonuç sayfalarında kullanıcılara ilgili web sayfası hakkında bilgi vermeyi sağlayan etikettir.
Teknik SEO

Pop-up Nedir? Neden Kullanılır?

Kullanıcıların sayfaya giriş yaptıklarında karşılaştıkları sonradan açılan pencerelerdir.
Link İnşası

Referring Domain Değeri

Bir web sitesine kaç farklı domainden link geldiğini gösteren değer ise referring domain olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Görsellerin Yeniden Boyutlandırılması

Görsellerin yer aldığı alana uygun olarak gerçek boyutlarının küçültülmesi işlemidir.
Teknik SEO

Arama Operatörleri

Doğru sonuçlar ile karşılaşmak adına kullanılan kelimeler ve işaretler arama operatörleri olarak adlandırılır.
Ölçümleme

Session (Oturum)

Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların belirli bir süre içerisindeki etkinliği Session olarak tanımlanabilir.
Teknik SEO

Soft 404

404 hata ekranı gelmesine karşın sayfanın 200 durum kodu ile açılması durumudur.
Link İnşası

Trust Flow

Web sitelerinin ne kadar güvenilir olduğunu temsil etmek adına Majestic tarafından geliştirilen metrik Trust Flow olarak adlandırılır.
Link İnşası

UGC Etiketi

Kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikler üzerinden verilen bağlantılarda kullanılan etiket ugc etiketi olarak adlandırılır.
Diğer

Kullanıcı Deneyimi (User Experience)

Kullanıcıların deneyimlerken edindiği memnuniyet ve tecrübelerin bütünü kullanıcı deneyimi olarak adlandırılır.
Teknik SEO

WebP Nedir?

Görseller için kaliteden ödün vermeden yüksek sıkıştırma imkanı sağlayan dosya türüdür.
Link İnşası

Hidden Links?

Bir web sayfasına arka plan ile aynı renkte eklenen gizli linkler hidden links olarak adlandırılır.
Diğer

Above The Fold Nedir?

Bir web sayfasına giriş yapan kullanıcıların sayfayı aşağı kaydırmadan ilk gördükleri alan above the fold olarak adlandırılır.
Link İnşası

Backlink Nedir?

Bir web sitesinden başka bir web sitesine verilen referans bağlantılar backlink olarak adlandırılır.
Link İnşası

PageRank

Google tarafından web sitelerini puanlamak adına geliştirilen metrik PageRank olarak adlandırılır.
Link İnşası

Anchor Text Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bir web sayfasında bir kelime ya da kelime grubu üzerinden verilen tıklanabilir bağlantılar anchor text olarak adlandırılır.
Teknik SEO

Cloaking Nedir?

Arama motoru botlarının özel olarak hazırlanan bir sayfaya yönlendirildiği yöntemdir.
Teknik SEO

CSS Sprite

Çok sayıdan görselin birleştirilerek tek bir görsel dosyası üzerinden çağrılması yöntemidir.
Link İnşası

Naked Link

Bağlantı metninde herhangi bir kelime kullanılmadan doğrudan ilgili sayfaya ait URL’nin kullanıldığı tıklanabilir bağlantılar naked link olarak adlandırılır.