İçerik

10x İçerik Nedir?

İlk kez Rand Fishkin tarafından kullanılan ve normal bir içerikten 10 kat güçlü içerik kavramı 10x content olarak adlandırılır.
İçerik

Alt Text Nedir? Nasıl Kullanılır?

Arama motoru botlarının ilgili görseli anlamlandırmasına yardımcı olan etiketler alt text etiketi olarak adlandırılır.
İçerik

Anahtar Kelime Analizi

Kullanıcı sorguları ve aranma hacimleri üzerine yapılan çalışmalar anahtar kelime analizi olarak adlandırılır.
İçerik

Blog İçeriği

Blog sitelerinde ya da blog tarafında kullanıcı odaklı oluşturulan SEO uyumlu içerikler blog içeriği olarak adlandırılır.
İçerik

Satın Alma Niyetli Sorgular (Commercial Intent)

Satın alma davranışı öncesinde bilgi edinme amaçlı yapılan kullanıcı sorguları commercial intent olarak adlandırılır.
İçerik

İçerik Pazarlaması Nedir?

Ürün, hizmet ya da markanın kullanıcılara fayda sağlayacak içerikler sunularak tanıtılması content marketing olarak adlandırılır.
İçerik

Duplicate Content (Çift İçerik)

Aynı ya da çok büyük ölçüde benzerlik gösteren içerikler duplicate content olarak adlandırılır.
İçerik

Evergreen Content Nedir? Neden Önemlidir?

Güncelliğini yitirmeyen ve sürekli tüketilebilecek SEO uyumlu içerikler evergreen content olarak adlandırılır.
İçerik

Görsel Optimizasyonu

Görsellerin SEO ve kullanıcı deneyimi açısından optimize edilmesi işlemi görsel optimizasyonu olarak adlandırılır.
İçerik

Bilgilenme Niyetli Sorgular (Informational Intent)

Bir konu hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirilen kullanıcı sorguları informational intent olarak adlandırılır.
İçerik

Kategori İçeriği

Bir kategori hakkında kullanıcılara bilgi vermek amacıyla oluşturulan içerikler kategori içeriği olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword (Anahtar Kelime)

Bir web sayfasındaki içeriği en doğru şekilde yansıtan kelime ya da kelime grupları keyword olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword Cannibalization Nedir?

Bir kullanıcı sorgusunun birden fazla sayfa ile hedeflenmesi durumu keyword cannibalization olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword Density (Anahtar Kelime Yoğunluğu)

Bir web sayfasında hedeflenen anahtar kelimenin kullanım sıklığı keyword density olarak adlandırılır.
İçerik

Keyword Stuffing

Kullanıcıların göremeyeceği şekilde sayfa içerisine anahtar kelimelerin gizlenmesi tekniği keyword stuffing olarak adlandırılır.
İçerik

Kullanıcı Yorumları

Google kullanıcı deneyimine önem verdiği için, kullanıcıların olumlu ya da olumsuz yorumlarda bulunmalarına da önem verir.
İçerik

Long Tail Keywords (Uzun Kuyruklu Anahtar Kelimeler)

Genelde üç ya da daha fazla anahtar kelimeden oluşan kullanıcı sorguları long tail keywords olarak adlandırılır.
İçerik

Navigational Intent Nedir?

Bir kaynağa ya da adrese ulaşma amacıyla yapılan kullanıcı sorguları navigational intent olarak adlandırılır.
İçerik

Site içi (On-Page) SEO

Bir web sitesinin SERP'teki performansını iyileştirmek adına yapılan tüm site içi çalışmalar On Page SEO olarak adlandırılır.
İçerik

Short Tail Keywords (Kısa Kuyruklu Anahtar Kelimeler)

Genellikle bir ya da iki kelimeden oluşan genel kullanıcı sorguları short tail keywords olarak adlandırılır.
İçerik

TF - IDF Analizi

TF bir anahtar kelimenin kullanım yoğunluğunu ifade ederken, IDF kaç farklı metinde yer aldığını ifade eder.
İçerik

Thin Content (Zayıf İçerik)

Genellikle kullanıcı talebini karşılamayan, kapsamsız ve yetersiz içerikler zayıf içerik olarak adlandırılır.
İçerik

Transactional Intent Nedir?

Bir ürün ya da hizmet satın almak amacıyla yapılan kullanıcı sorguları transactional intent olarak adlandırılır.
İçerik

User Intent (Kullanıcı Niyeti)

Kullanıcıların arama motorları üzerinde bir sorguyu gerçekleştirme amaçları user intent olarak adlandırılır.
İçerik

Görsel Başlıkları

Arama motoru botlarının görseli anlamlandırmasına yardımcı olan başlık etiketleri image title olarak adlandırılır.