Bu kavramlar Google’ın bir içeriğin kalitesini ve ilgili içeriği anlamlandırmasına yardımcı olan anahtar kelime yoğunluğuna dayalı analizler olarak ifade edilebilir. Kısaca anahtar kelimelerin metinlerde kullanılma sıklığına dair çıkarımlarda bulunmaya yardımcı olurlar. TF (Term Frequency) ile bir anahtar kelimenin metinlerde ne kadar yoğun kullanıldığı analiz edilirken, IDF (Inverse Document Frequency) ile bir anahtar kelimenin kaç farklı metinde yer aldığına dair analizler gerçekleştirilebilir. Örneğin web yöneticileri bir içerik oluşturduğunda ilgili anahtar kelimede ilk sayfada yer alan içerikleri TF ve IDF ile analiz ederek karşılaştırma yapabilir. İlk sayfada yer alan web sayfalarının anahtar kelimeyi kullanım sıklığı analiz edilerek içerik ile geliştirme ya da düzeltmeler yapılabilir.

Alakalı Makaleler