Bugüne değin Zeo Agency olarak, dijitalde 300’ün üzerinde farklı markanın daha başarılı olması için onlara destek olduk. Veri analizi sürecinde ziyaretçileriniz hakkında detaylı verilerin toplanmasına yönelik altyapı çalışmalarından öğrenme modellerinin kullanıldığı tahminleme analizlerine; üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile veri entegrasyonundan raporlama arayüzlerinin oluşturulmasına uzanan zengin bir hizmet kapsamı sunuyoruz.

Dijitalde veri analizi, doğru yöntemlerle ve yeterli detaya sahip verilerin doğru veri tabanları yapısında toplandıktan sonra yine doğru veri analizi tekniklerinin seçilerek analizlerinin gerçekleştirilmesine denir. 

Kullanılan mevcut veri kaynaklarındaki veriler içerisinde metriklerin korelasyonlarının bulunması, buradan elde edilen bilgilerin test senaryolarına dönüştürülmesi, veriden elde edilen bilgilerin doğru görselleştirme yöntemleriyle hikayelerinin çıkarılması ve tüm bu işlemlerin sonucunda veri odaklı kararlar alınması veri analizinin alanına girmektedir.

Bir sektör içerisindeki oyuncuların konumlarının belirlenmesi, sektör içerisindeki dinamiklerin zamana ve diğer metriklere göre değişimlerinin irdelenmesi, alınan aksiyonlarının sonuçlarının yorumlanması veri analizinin incelediği konulara örnek olarak gösterilebilir.

Veri analizi temelde doğru analiz yöntemini istatistiksel anlam dahilinde uygulamaktır. Korelasyonun her zaman nedensellik olmadığının bilinmesi ve ortaya çıkarılan sonuçların belirli hata paylarına sahip ve analiz sonuçlarının tekrar edilebilir şekilde sunulması önemlidir.


Analiz sürecinde 'mutlaka bir neden' sorusuyla yol çıkmak ve bu soruya cevap olabilecek analizlerin nasıl kurgulanabileceğini düşünerek hareket etmek gerekir. Analist ortaya atılan tüm teorilerin doğru olmayabileceği ve hatta bazı senaryolarda cevaba ulaşabilmek için mevcutta yeterli veri ve veri kaynağının olmayabileceğinin de bilincinde olmalı ve yeni veri kaynaklarının arayışında olmalıdır.

Biz veri analizleri süreçlerini her zaman daha fazla ve daha verimli veri kaynaklarını bulmak ve onlardan elde edebileceğimiz en üst düzey bilgileri edinmek üzerine kurguluyoruz.

Analiz süreçlerinde kullandığımız verilerin doğruluklarını test ediyor, yanlış bir sonuca ulaşmaktansa hiç sonuca ulaşmama değer yargısı ile hareket ediyor, gerçekleştirdiğimiz ölçümlemelerin güven aralıklarının hangi değerler içerisinde dağılım gösterdiklerini sunuyoruz.

Yaptığımız analizleri mevcutta kullanılan araçlarla sınırlandırmıyor, mümkün olan en detaylı verilere ve en dış kaynaklara erişimler sağlayarak, veri madenciliği teknikleriyle verileri topluyor, makine öğrenmesi ve derin öğrenme tekniklerini kullanarak günümüz dünyasında mevcut en detaylı analizleri sunuyoruz.

Veri analiz sürecinin doğru yapıda kurgulanması gerekmektedir. Dünyaca kabul görmüş veri analizi standartlarını takip eden ekibimiz teknolojinin getirdiği güncel yaklaşımları veri seti üzerinde kullanarak karar verme sürecinde size yeni perspektifler sağlamaya gayret ediyor. Özellikle Facebook ve Google'ın başı çektiği birçok açık kaynak kodlu paketler başta olmak üzere, zaman serisi üzerinde tahminler yapma, veriyi kümeleme ve veriyi özelliklerine göre etiketleyerek makine öğrenme sürecine girdi sağlamak için gerekli olan tüm süreci verinin hikayesine en hakim olan iş ortağımız olan takımınızla işbirliği yaparak ilerletiyoruz.

Problemin Tespiti
Ön Analiz, Problemin Analizi, Çözüm Yollarının Geliştirilmesi
01
Veri Altyapısının Analizi & Veri Temizleme
Veri Toplama Yöntemlerini İnceleme, Veri Temizleme Süreci, Ek Veri Kaynaklarının Tespiti, Verinin Analize Hazırlanması
02
Veri Analizi & Uygulama
Hipotezlerin Oluşturulması, Temel ve Gelişmiş Veri Analiz Yöntemleri, Çıktıların Değerlendirilmesi, Çıktıların Paydaşlarla Aksiyona Dönüştürülmesi
03
SEO Müşterilerimiz
Zeo Hakkında Ne Düşünüyor?

SEO müşterilerimizin çalışmalarımız ve ekibimiz hakkında söylediklerini inceleyin.

SEO konusunda daha önce global bir tedarikçi ile çalışmaktaydık. Bu ekipler ile erişilebilirlik ve süreç yönetimi biraz daha zor oluyordu. Aynı zamanda bütçesel açıdan da kur farkları ve adam/saatler sebebiyle global tedarikçiler daha maliyetli oluyordu bizler için. Zeo ile çalışmaya başlamamızla beraber önce bir audit, sonuçların ve problemlerin fix edilme sürecinden geçtik. Bu süreçlerden sonra SEO’yu dijital pazarlama için stratejik bir yere oturttuk ve markalarımız için always-on bir SEO stratejisini de oluşturmuş ve adım adıma hayata geçirmiş olduk.

Didem Namver, Sr. Head of Digital

Bizce bir ajans, sonuç üretmekten uzaklaşıp sürece odaklandıkça müşteriye sağladığı faydada küçülmeye gider. Bu yüzden Zeo, tüm SEO süreçlerine başlarken müşterinin KPI’larına doğru hizmet edecek strateji üzerine çalışır. Müşterilerimizin ekipleriyle yaptığımız harika işbirliklerinin sonucundaysa, gurur duyduğumuz sonuçlar elde ediyoruz.

A101 olarak ürünlerimizi ve özel günler için hazırladığımız kampanyalarımızı müşterilerimize en ön sıralarda gösterebilmek bizim için çok önemli. Zeo’nun disiplinli ve proje yönetimi esaslı çalışmaları ile kısa sürede sonuç almaya başladık. Zeo Agency ailesine teşekkürler.

Alper Tosun - E Ticaret Müdürü

Bizce gerçek bir başarı kendinden sıkça sözettirir. Üstelik SEO ve Performans gibi organize bir çalışmanın gerektiği alanlarda, bu başarı gerçek bir takım çalışmasının sonucudur. Birlikte harika işler yarattığımız müşterilerimizle kamera karşısına geçip, bize bu başarıyı getiren süreçler hakkında konuştuk. Son videomuzda SEO’ya ek olarak Performans tarafında kendimizi kanıtladığımız ve Google tarafından Case Study olarak ele alınan çalışmamızı da görüntüleyebilirsiniz.

Bizce SEO’da güçlü bir vizyona sahip olmak bir ajansın markanıza katabileceği en önemli değerlerden. Bu yüzden yurtdışındaki konferansları ve kaynakları takip etmek oldukça kritik. Her yıl Mozcon, Searchlove ve BrightonSEO gibi konferanslara ekipçe katılıyoruz. Bununla beraber yurtdışında çok sayıda konferansta konuşmacı olarak yer alıyoruz. 

Her yıl ekim ayında düzenlenen Doğu Avrupa ve MENA’nın en büyük dijital pazarlama konferansı Digitalzone’un organizatörüyüz. 2019’da 7. kez düzenleyeceğimiz konferansta her yıl 700’den fazla katılımcıyı 15’ten fazla uluslararası konuşmacıyla buluşturarak 360 derece dijital pazarlamayı tüm yenilikleriyle takip etmelerini sağlıyoruz.

Digitalzone Meetups etkinliklerimizde her ay sektörün önde gelen bir dijital pazarlama uzmanı ve Zeo profesyonellerinden birinin katılımıyla belli bir konsept üzerinde konuşuyorlar. Geçtiğimiz aralık ayında 37.sini düzenlediğimiz Meetups her ay ortalama 350 katılımcıya ücretsiz network ve bilgi aktarımı sunuyor.

Konuşmacı Olduğumuz

Uluslararası
Konferanslar