Hiçbir sorun olmadığını, her şeyin doğru ilerlediğini ve sunucunun başarılı bir şekilde cevap verdiğini ifade eden durum kodudur. En ideal durum kodu olarak da ifade edilebilir. İlgili sayfanın kullanıcı tarafından görüntülenmesi için hiçbir sorun bulunmadığını gösterir.

Otoritelerin Yazıları

HTTP Status Codes

Alakalı Makaleler