Erişilmek istenen web sayfasının kesin ve kalıcı olarak ilgili sunucu üzerinde bulunmadığı anlamına gelen durum kodudur. Bu yönü ile 404 durum koduna benzerlik gösterir. Fakat 410 durum kodu ilgili sayfanın kalıcı olarak kaldırıldığını gösterirken, 404 durum kodunda ilgili web sayfası düzeltilerek tekrardan erişime uygun olabilir.


Otoritelerin Yazıları

HTTP Status Codes

Alakalı Makaleler