Ortak Olasılık, istatistik ve olasılık teorisi kavramlarından biridir ve birden fazla olayın aynı anda gerçekleşme olasılığını ifade eder. İki veya daha fazla olayın aynı anda gerçekleşme olasılığını hesaplarken kullanılır.

İlgili Terimler