H1 Elektronik Aletler

H1 Elektronik Aletler Sektör Raporu

Elektronik aletler sektörüne özel hazırladığımız kapsamlı 2021 - Q1 & Q2 dijital pazarlama raporumuzu sizlerle paylaşıyoruz. 

Raporun İçeriği

Bu araştırma;

- Elektronik aletler sektör hacmini 2020 - 2021 ilk yarıyıl dönemlerini ele alarak kıyaslamak

- Sektördeki web sitelerinin hacim değişikliklerini gözlemlemek,

- Sektörde en çok aranan veya değişiklik yaşayan kelimeleri saptamak,

- Marka görünürlüklerindeki değişimlere odaklanarak pazardaki kullanıcı bazlı hareketleri okunur kılmak,

- Potansiyeli anlamlandırıp iç görüler elde etmek için oluşturulmuştur.

Raporu hazırlayan Göksu Güncü yorumladı:

2020 ve 2021 yılları Q1 + Q2 dönemlerine dair yaptığımız web sitesi ve anahtar kelime analizleri, pandemi etkisiyle beraber kullanıcıların %4,01 oranında mobil kullanıma daha fazla ağırlık verdiğini gösteriyor.

Bununla beraber; anahtar kelimelerde özellikle geçtiğimiz dönemlerde aranan marka içerikli teknolojik ürünlerin yerini, online eğitim sistemine bağlı olarak değişken anahtar kelimelerin aldığını gözlemliyoruz. Gerek sosyo-ekonomik düzendeki değişimler gerekse online eğitim sisteminin uzun vadede yer almasından dolayı teknoloji ve eğitim içerikli anahtar kelimelerin aranma hacimlerinde belirgin artışlarla daha sık karşılaşıyoruz.