Arama motoru sonuç sayfalarında kullanıcıların sorgularına cevap olarak özet bir bilgi sunulan ve ilk sonucun da üzerinde yer alan özel alan featured snippets olarak adlandırılır. Arama motoru sonuç sayfalarında ilk sıranın da üzerinde yer alan bu alanın konumu “position zero”, yani “sıfırıncı sıra” olarak ifade edilir. Google’ın amacı bu alan ile kullanıcılara gerçekleştirdikleri sorgulara karşılık cevabı en hızlı şekilde sunmaktır. Bu özet bilgiler Google tarafından ilgili web sayfasının içeriğinden elde edilir. Featured snippets alanı bazı durumlarda tıklama oranını artırırken, bazı durumlarda kullanıcılar aradıkları cevaplara ulaştıkları için ilgili sonuca tıklamaya gerek duymayabilir.

Alakalı Makaleler