Açıklanabilir Yapay Zeka (Explainable AI - XAI), yapay zeka sistemlerinin kararlarını, tahminlerini veya çıkarımlarını insanlar tarafından anlaşılır ve mantıklı bir şekilde açıklama yeteneğini ifade eder. XAI, AI sistemlerinin çalışma süreçlerini ve içsel mantığını şeffaf bir şekilde sunarak, insanların bu sistemlere güvenmelerine ve kararlarını anlamalarına olanak tanıyan bir dizi süreç ve yöntemdir.

İlgili Terimler