"Algoritma," bir yapay zeka sisteminin veya bilgisayarının belirli bir görevi ve problemi çözmek için nasıl yönlendireceğimizi gösteren bir dizi adım veya talimattır. Bu adımlar, bir problemi çözme veya belirli bir görevi gerçekleştirme sürecini tanımlar.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler