Bağlılık Ayrıştırması (Dependency Parsing), doğal dil işleme (NLP) alanında kullanılan bir dil analizi tekniğidir. Bu yöntem, bir cümledeki kelimelerin ve dilbilgisel birimlerin (örneğin, isim tamlamaları, zarf tamlamaları vb.) sözdizimi ve bağlamsal ilişkilerini analiz eder. Temel amacı, bir cümledeki kelimelerin nasıl birbirine bağlı olduğunu ve her kelimenin diğerleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamaktır.

İlgili Terimler