Derin Öğrenme (Deep Learning), büyük ve karmaşık veri kümelerini analiz etmek ve örüntüler çıkarmak için kullanılan yapay sinir ağı temelli bir makine öğrenme alt dalıdır. Derin öğrenme, çok katmanlı yapay sinir ağı modelleri kullanarak karmaşık görevleri otomatik olarak öğrenme yeteneği ile karakterizedir. Adını çok katmanlı sinir ağlarından (derin ağlar) almaktadır. Bu sinir ağları, verileri işlemek ve öğrenmek için birçok katman veya düğümden oluşur. Her katman, özellikleri daha karmaşık ve soyut düzeylere taşımak için verileri işler. Öğrenme süreci, modelin girdi verileri ile çıktı arasındaki ilişkileri keşfetmesini içerir.

İlgili Terimler