Bilgi Çıkarımı (Information Extraction), metin veya belgeler içerisinden yapılandırılmamış bilgiyi çıkararak, belirli veri noktalarını veya ilişkileri belirlemek amacıyla kullanılan bir doğal dil işleme (NLP) alt alanıdır. Bu işlem, büyük miktarlarda metin verisinden önemli bilgileri otomatik olarak ayıklamak ve düzenlemek için kullanılır. ChatGPT, aldığı girdiyi analiz etmek, anlamak ve uygun yanıtları oluşturmak için bilgi çıkarımı (information extraction) algoritmalarını kullanır.

İlgili Terimler