Çıkarım (Inference), eğitilmiş bir modelin yeni ve görünmeyen veriler üzerinde tahminlerde bulunma veya sonuçlar üretme sürecini ifade eder. Çıkarım, bir modelin eğitim aşamasından sonra gerçekleşir ve bu aşamada model, öğrendiği bilgilere dayalı olarak verileri analiz eder ve sonuçlar üretir.

İlgili Terimler