Hiperparametre (Hyperparameter), makine öğrenme ve derin öğrenme modellerinin yapılandırılması sırasında ayarlanan ve optimize edilen parametrelerin bir alt kümesidir. Hiperparametreler, modelin nasıl öğreneceğini ve genel performansını etkileyen önemli kararları içerir.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler