Bilgi Temsili (Knowledge Representation), yapay zeka alanında bilgiyi akıllı sistemlerin kullanabileceği bir yapıya dönüştürmeyi amaçlayan temel bir kavramdır. Bu kavram, bilginin yapay zeka sistemleri tarafından kolayca anlaşılabilir, işlenebilir ve kullanılabilir bir formatta temsil edilmesini içerir. Bilgi temsilinin amacı, makinelerin insanlar gibi dünya hakkında mantıklı çıkarımlar yapmasına ve kararlar vermesine olanak tanıyan bir model veya yapı oluşturmaktır.

İlgili Terimler