Label (Etiket), genellikle veri öğelerini veya belgelerini tanımlamak, sınıflandırmak veya kategorize etmek için kullanılan bir terimdir.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler