Dil Modeli (Language Model), doğal dil işleme (NLP) alanında kullanılan bir yapay zeka modelidir. Temel olarak, dil modeli bir metin dizisini analiz eder ve bir sonraki kelimeyi veya kelime dizisini tahmin etmek için dil kurallarını ve yapılarını anlamaya çalışır. Bu nedenle dil modelleri, dilin anlamını, dilbilgisini ve metinler arasındaki ilişkileri öğrenmek için kullanılır.

İlgili Terimler