Model Bileşenleri

API (Application Programming Interface)

Farklı yazılım uygulamalarının iletişim kurmasını ve birlikte çalışmasını sağlayan arayüzler.
Model Bileşenleri

Yapay Sinir Ağı (Artificial Neural Network)

İnsan beynindeki biyolojik sinir ağlarından belli belirsiz esinlenen bilgi işlem sistemleri.
Model Bileşenleri

Otoregresif Model

Gelecekteki değerleri tahmin etmek için önceki zaman noktalarını kullanan modeller, zaman serisi tahmininde yaygındır.
Model Bileşenleri

Sınırlayıcı Kutu (Bounding Box)

Görsel işlemede nesnelerin görüntü içindeki konumunu tanımlamak için kullanılan dikdörtgen bir kenarlık.
Model Bileşenleri

Bağlamsal Gömme

Kelimelerin veya ifadelerin, içinde bulundukları bağlamı dikkate alan temsilleri.
Model Bileşenleri

Bağlam Penceresi

Bir modelin bir yanıt veya tahmin oluştururken dikkate alabileceği geçmiş girdi aralığı.
Model Bileşenleri

Discriminator (Ayırt Edici)

Gerçek veriyi sahteden ayıran üretken bir düşman ağının bileşeni.
Model Bileşenleri

Embeddings

Yapay zeka işlemleri için semantik anlamı yakalayan kelime veya kelime öbeklerinin yoğun vektör temsilleri.
Model Bileşenleri

Encoder

Girdi verilerini işleyen ve kullanılabilir bir biçime dönüştüren bir model bileşeni.
Model Bileşenleri

Foundational Model (Temel Model)

Geniş bir veri kümesi üzerinde eğitilmiş, birden fazla görevi yerine getirebilen büyük, çok yönlü bir yapay zeka modeli.
Model Bileşenleri

Çekişmeli Üretici Ağ (Generative Adversarial Network - GAN)

Ağlar arasında rekabetçi bir süreç yoluyla üretken modellerin eğitimi için bir çerçeve.
Model Bileşenleri

Generative model (Üretken Model)

Eğitim verilerine benzer yeni veri örnekleri oluşturabilen bir tür yapay zeka modeli.
Model Bileşenleri

Generative pre-trained transformer (GPT)

Tutarlı ve bağlamsal olarak ilgili metin üretme konusunda uzmanlaşmış bir tür yapay zeka modeli.
Model Bileşenleri

Generator (Jeneratör)

GAN'larda veri oluşturan bileşen, gerçek veriyi mümkün olduğunca yakından taklit etmeyi amaçlar.
Model Bileşenleri

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3)

OpenAI'nin gelişmiş metin oluşturma yetenekleriyle bilinen üretken modelinin üçüncü yinelemesi.
Model Bileşenleri

Dil Modeli (Language Model)

İstatistiksel olasılıklara dayalı olarak insan dilini anlayan, yorumlayan ve üreten yapay zeka.
Model Bileşenleri

Büyük Dil Modelleri (LLM)

Büyük miktarda metin verisi üzerinde eğitilmiş, metni anlama ve üretme yeteneğine sahip kapsamlı bir model.
Model Bileşenleri

Maksimum Yanıt Uzunluğu (Maximum Response Length)

Bir modelin tek bir komuta yanıt olarak üretebileceği en büyük metin veya veri miktarı.
Model Bileşenleri

Model

Verileri kullanarak belirli görevleri yerine getirmek üzere eğitilmiş, gerçek dünyadaki bir sürecin matematiksel temsili.
Model Bileşenleri

Model Mimarisi

Katmanları ve düğümleri de dahil olmak üzere bir makine öğrenimi modelinin özel düzeni ve yapısı.
Model Bileşenleri

Sinir Ağı (Neural Network)

Verilerdeki ilişkileri tanımak için insan beyninin işlemlerini taklit eden bir dizi algoritma.
Model Bileşenleri

Parametre

Bir modelde eğitim verilerinden öğrenilen ve modelin çıktısını belirleyen bir değişken.
Model Bileşenleri

Tahmine Dayalı Model

Geçmiş verilerde bulunan kalıplara dayanarak gelecekteki bilinmeyen olaylar hakkında tahminlerde bulunan bir model.
Model Bileşenleri

Tekrarlayan Sinir Ağı (RNN)

Metin veya zaman serileri gibi veri dizilerini işlemek için çok uygun bir sinir ağı türü.
Model Bileşenleri

Bilgi Getirimi (Retrieval Model)

Karar vermeyi veya yanıtları desteklemek için büyük bir veri kümesinden ilgili bilgileri alan bir model.
Model Bileşenleri

Ödül Modelleri (Reward Models)

Öğrenmeyi istenen sonuçlara doğru yönlendirmek için pekiştirmeli öğrenmede potansiyel eylemleri veya yanıtları değerlendiren modeller.
Model Bileşenleri

Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) Modeller

Dizileri bir alandan diğerine dönüştüren, genellikle çeviri ve özetlemede kullanılan modeller.
Model Bileşenleri

Transformer

Sıralı veri içeren görevlerde performansı artırmak için öz dikkat mekanizmalarını kullanan bir model mimarisi.
Model Bileşenleri

Transformer Çözücüsü

Bir transformatör modelinin kodlanmış bilgilere dayalı çıkış dizileri üretmekten sorumlu bileşeni.
Model Bileşenleri

Transformer'lar

Doğal dil işleme (NLP) alanında devrim yaratan bir derin öğrenme modelleri sınıfı.