Sınırlayıcı Kutu (Bounding Box), bir nesnenin veya nesne grubunun sınırlarını tanımlayan bir dikdörtgen veya kutu şeklinde bir çerçeve veya sınırlayıcı bölgeyi ifade eder. Bu terim, bilgisayarlı görüş, nesne tanıma ve nesne izleme gibi alanlarda sıkça kullanılır. Sınırlayıcı kutular, nesne tanıma algoritmalarında ve yapay zeka modellerinde kullanılarak nesnelerin konumlarını ve sınırlarını belirler.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler