Chain-of-thought (CoT), büyük dil modellerinin muhakeme yeteneklerini geliştirmek amacıyla geliştirilen yeni bir yöntemdir. Bu yöntem, karmaşık mantıksal düşünce görevlerini çözmeye yardımcı olur ve dil modellerinin daha karmaşık ve çok adımlı problemleri ele almasına olanak tanır. Düşünce Zinciri, bir dil modelinin bir metni veya soruyu inceledikten sonra adım adım düşünce sürecini takip etmesine yardımcı olur. Bu süreç, modelin metni anlama, metindeki ilişkileri kurma ve ardışık adımlarda mantıklı bir sonuç üretme yeteneğini geliştirir. Yani, model bir soruyla karşılaştığında, bu sorunun cevabını bulmak için bir düşünce zinciri oluşturur, adım adım ilerler ve sonunda doğru bir yanıtı sunar.

İlgili Terimler