Generative model (Üretken Model), belirli bir eğitim verisi kümesine benzer yeni veriler üretmek üzere tasarlanmış bir tür makine öğrenimi modelidir. Chatgpt, aldığı girdiyle tutarlı ve ilgili yanıtlar üretmek için üretken modelleri kullanır.

İlgili Terimler