Karmaşık YZ modelleri genellikle her biri bir sinir ağı olan ve belirli bir işlevi olan çeşitli ayrık bileşenlere sahiptir. Örnek mimariler arasında konvolüsyon ağları, transformatörler ve tekrarlayan ağlar bulunur.

İlgili Terimler