Çeşitli

Corpus

Veri derlemek ve makine öğrenimi modellerini eğitmek için kullanılan geniş bir metin koleksiyonu.
Çeşitli

Veri Gizliliği (Data Privacy)

Kişisel veya hassas verilerin kötüye kullanılmamasını veya ifşa edilmemesini sağlamaya yönelik tedbirler ve uygulamalar.
Çeşitli

Veri Bilimi (Data Science)

Verilerden bilgi elde etmek için bilimsel yöntemleri kullanan disiplinler arası bir alan.
Çeşitli

Veri Seti (Dataset)

Yapay zeka modellerini eğitmek veya test etmek için özel olarak hazırlanmış ve yapılandırılmış bir veri koleksiyonu.
Çeşitli

Deployment

Bir yapay zeka modelini gerçek dünya uygulamalarında veya sistemlerinde kullanılabilecek hale getirme süreci.
Çeşitli

Etik Yapay Zeka Olgunluk Modeli (Ethical AI Maturity Model)

AI sistemlerinin etik gelişimini ve dağıtımını değerlendirmek ve yönlendirmek için bir çerçeve.
Çeşitli

Bilgi Tabanı (Knowledge Base)

Yapay zekada cevaplar veya bağlamsal bilgiler sağlamak için kullanılan merkezi bir bilgi deposu.
Çeşitli

Label (Etiket)

Bir veri parçasına uygulanan ve denetimli öğrenme için doğru çıktıyı gösteren bir etiket veya ek açıklama.
Çeşitli

Model Kartı (Model Card)

Bir makine öğrenimi modelinin amacı ve performansı hakkında temel bilgiler sağlayan kapsamlı bir belge.
Çeşitli

OpenAI

İnsanlığın yararı için dost yapay zeka geliştirmeye ve teşvik etmeye odaklanan bir yapay zeka araştırma laboratuvarı.
Çeşitli

Python

Yapay zeka geliştirmede yaygın olarak kullanılan, açık sözdizimi ve okunabilirliği ile bilinen yüksek seviyeli bir programlama dili.
Çeşitli

Sandbox Ortamı (Sandbox Environment)

Üretim ortamını etkilemeden test edilmemiş kod değişikliklerini ve denemeleri izole eden bir test ortamı.
Çeşitli

Sistem Mesajı

Kullanıcı etkileşimlerini yönlendirmek için diyalogsal yapay zeka sistemlerinde kullanılan önceden tanımlanmış mesajlar veya istemler.
Çeşitli

Test Verisi

Eğitim verilerinden ayrı olarak, eğitimden sonra bir makine öğrenimi modelinin performansını değerlendirmek için kullanılan bir veri kümesi.
Çeşitli

Eğitim Verisi

Özellikle bir makine öğrenimi modelini eğitmek için kullanılan, öğrenme kalıpları ve davranışları için örnekler içeren veri kümesi.
Çeşitli

Doğrulama Verisi

Model parametrelerini ayarlamak ve aşırı uyumu önlemek için eğitim veri kümesinden ayrı olarak ayarlanan veriler, modelin genellenebilirliğini sağlar.
Çeşitli

Vektör Deposu

Benzerlik aramalarını kolaylaştıran, verilerin vektör temsillerini depolamak ve almak için özel bir veritabanı.
Çeşitli

Yeoman's Work

Genellikle tekrar eden veya yüksek düzeyde çaba ve güvenilirlik gerektiren nitelikte gayretli, sıkı çalışmaya atıfta bulunur.