Veri Bilimi (Data Science) büyük veri kümelerini analiz etmek, bu verilerden anlamlı bilgiler çıkarmak ve bu bilgileri karar verme süreçlerine dönüştürmek için istatistiksel, matematiksel ve bilgisayar bilimi yöntemlerini kullanma sürecini ifade eder.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler