Veri Seti (Dataset), belirli bir amaç için toplanan, düzenlenen veya kaydedilen veri örneklerinin koleksiyonunu ifade eder.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler