Bilişsel Hesaplama (Cognitive Computing), insan benzeri düşünme ve öğrenme yeteneklerini taklit etmek amacıyla tasarlanmış yapay zeka sistemlerini ifade eden bir terimdir. Bu tür sistemler, karmaşık sorunları analiz etme, öğrenme, karar verme ve insan gibi düşünme yeteneklerini geliştirme amacı güderler.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler