Derin öğrenme modellerinde kullanılan bir tekniktir. Bu mekanizma, bir modelin veri veya bilgi içeriği üzerindeki dikkatini belirli özelliklere veya ilişkilere odaklamasına olanak tanır. Bu sayede, model, işlem sırasında hangi bileşenlere daha fazla önem atayacağını seçebilir ve bu bileşenlere daha fazla ağırlık verebilir. Dikkat mekanizması, bilgisayar bilimindeki "Attention Is All You Need" (Dikkat Her Şeydir) adlı makalede öne çıkmıştır. Bu mekanizma, özellikle doğal dil işleme (NLP) ve çeviri alanlarında büyük bir etkiye sahiptir.

İlgili Terimler