"Backward Chaining," yapay zeka ve mantık tabanlı sistemlerde kullanılan bir akıl yürütme (inference) yöntemidir. Bu yöntem, bir hedef veya sonuca ulaşmak için geriye doğru mantıksal adımların izlendiği bir çıkarsama sürecini ifade eder.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler