İnsan zekasına benzer şekilde düşünebilen yapay zeka oluşturma çalışmalarını ifade eder. Bu terim, genellikle Genel YZ ile aynı anlama gelir.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler