Linguistic Annotation, cümlelerden oluşan bir veri kümesinin, her bir cümlenin öznesi ile etiketlenerek bir tür analiz veya değerlendirmeye hazır hale getirilmesi sürecidir.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler