Örtük Değişkenler (Latent Variables), bir gözlemci tarafından doğrudan gözlemlenmeyen veya ölçülemeyen bir olguyu temsil eden değişkenlerdir. Bu değişkenler, genellikle bir modelin karmaşıklığını azaltmak veya belirsizlikleri açıklamak için kullanılır.

İlgili Terimler