"Ajanlar," genellikle birçok farklı görevi yerine getirebilen ve çeşitli bilgi işleme görevlerini gerçekleştirebilen özerk veya yarı-özerk yazılım veya sistemleri ifade eder. Bu ajanlar, çevrelerini algılayabilen, kararlar alabilen ve eylemlerde bulunabilen entitelerdir. Son zamanlarda düşünce zinciri mimarisi kullanılarak geliştirilen birçok LLM tabanlı ajan bulunmaktadır. Örnekler arasında LangChain ve AutoGPT bulunur.

İlgili Terimler