Uygulamalar

Ajanlar (Agents)

Dijital asistanlara benzer şekilde, çeşitli alanlardaki görevleri otonom olarak yerine getirebilen yapay zeka varlıkları.
Uygulamalar

Chatbot

Genellikle internet üzerinden insan kullanıcılarla konuşmayı simüle etmek için tasarlanmış bilgisayar programları.
Uygulamalar

ChatGPT

OpenAI tarafından geliştirilen ve verilen istemlere göre insan benzeri metin yanıtları oluşturabilen bir yapay zeka.
Uygulamalar

CRM (Customer Relationship Management)

Etkileşimleri geliştirmek için yapay zekanın müşteri ilişkileri yönetimine entegre edilmesi.
Uygulamalar

Diyalog Sistemi (Dialogue System)

Doğal dil işleme kullanarak insanlarla sohbet etmek için tasarlanmış yapay zeka teknolojileri.
Uygulamalar

Kurumsal Yapay Zeka (Enterprise AI)

İş süreçlerini ve sonuçlarını iyileştirmek için yapay zeka teknolojilerinin uygulanması.
Uygulamalar

InstructGPT

İstemlerdeki talimatları takip etmek ve daha spesifik yanıtlar üretmek için eğitilmiş bir GPT çeşidi.
Uygulamalar

Makine Çevirisi (Machine Translation)

Metin veya konuşmayı bir dilden diğerine otomatik olarak çevirmek için yazılım kullanımı.
Uygulamalar

Moderasyon Araçları

Yapay zeka sistemlerinin davranışlarını izlemek ve yönetmek için tasarlanmış araçlar, kurallara uymalarını sağlar.
Uygulamalar

Çok Turlu Diyalog

Katılımcıların birden fazla mesaj dizisini değiş tokuş ettiği ve bağlamın anlaşılmasını gerektiren konuşmalar.
Uygulamalar

Eklentiler / Araçlar

Bir AI sisteminin veya uygulamasının işlevselliğini genişleten veya geliştiren ek yazılım bileşenleri.
Uygulamalar

Tahmine Dayalı Analitik

Gelecekteki sonuçların olasılığını belirlemek için verilerin, istatistiksel algoritmaların ve makine öğrenimi tekniklerinin kullanılması.
Uygulamalar

QA (Soru Yanıtlama)

İnsanlar tarafından doğal bir dilde sorulan soruları otomatik olarak yanıtlayan bir sistem.
Uygulamalar

Semantik Arama

Daha alakalı sonuçlar üretmek için bir kullanıcının sorgusunun arkasındaki bağlamı ve amacı anlayan arama teknolojisi.
Uygulamalar

Duygu Analizi

Yazarın tutumunu belirlemek için metinde ifade edilen görüşleri tanımlama ve kategorize etme hesaplama görevi.
Uygulamalar

Kullanıcı Arayüzü

Bir insanın bir bilgisayar, uygulama ya da makine ile etkileşime girdiği, genellikle kullanım kolaylığına odaklanan araçlardır.