Bu, bir makinenin yapılandırılmış verileri insanların anlayabileceği metin veya konuşmaya dönüştürdüğü süreci ifade eder. Esasen NLG, bir makinenin iletişim sürecinin son parçası olarak ne yazdığı veya söylediği ile ilgilenir.

Kaynaklar

50 AI terms

İlgili Terimler