İçerik ve içerikte kullanılan anahtar kelimeler ile kullanıcı aramaları arasındaki ilişkiyi inceleyen Google yöntemi LSI olarak adlandırılır. Arama motoru botları tüm web sayfalarını tek tek inceleyerek dizine ekler. Google’ın amacı da gerçekleştirilen kullanıcı sorgularına karşılık dizinde yer alan web sayfalarından en alakalı olanları kullanıcılara sunmaktır. Bu işlemin doğru şekilde gerçekleşmesi için birçok yöntem ve algoritma kullanılır. İçerikteki anahtar kelimeler ve bu anahtar kelimelerin ne ifade ettiği ile kullanıcı sorguları arasındaki ilişkiyi kurarken LSI yönteminden faydalanır. Bu yöntem ile içerikte kullanılan anahtar kelime ya da kelime öbeklerini kullanıcı sorgularındaki anahtar kelimeler ile doğru bir şekilde ilişkilendirmeyi amaçlar.

Alakalı Makaleler