Dönüşüm Oranı Optimizasyonu

Bugüne değin Zeo Agency olarak, dijitalde 300’ün üzerinde farklı markanın daha başarılı olması için onlara destek olduk. Ancak hikayemiz 2006 yılında, Türkiye’nin bu alandaki ilk SEO blogunu açmamızla beraber başlıyor. SEO’daki gücüyle büyümüş bir ajans olarak, oldukça tecrübeli olduğumuz basit bir danışmanlıktan ziyade, detaylı analizler sonucu ürettiğimiz çözüm önerileri sayesinde bu alanda sizinle paylaşabileceğimiz çok sayıda başarımız var.

what

Bilmeyenler için kısaca: Dönüşüm Oranı Optimizasyonu

Günümüzde dijital pazarlama alanında en önemli konulardan biri olan Dönüşüm Oranı Optimizasyonu, İngilizce’deki Conversion Rate Optimization” kelimelerinin baş harflerinden oluşan CRO kısaltmasıyla da bilinmektedir.
Bir sayfadaki dönüşümün önündeki engelleri kaldırma işlemlerinin tamamına dönüşüm oranı optimizasyonu deniliyor, bu optimizasyon kullanıcıların davranışlarının ve verilerinin incelenmesi sonucunda gerçekleştiriliyor.
Bir call to action butonunun boyutunu ve sayfadaki konumunu, dönüşüm odaklı bir iniş sayfasının uzunluğunu veya kısalığını, sayfada kullanılan kelime gruplarını doğru şekilde optimize ederek dönüşüm optimizasyonunu gerçekleştirebiliriz.

Dönüşüm oranı optimizasyonu nasıl yapılır?

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu çalışmaları optimizasyon hedeflerinizi ölçümlemekten, CRO araştırma anketlerine, A/B testlerden optimizasyon aşamasına kadar uzanan birçok adımı içinde bulundurur. Bu süreçte kullanıcıların karşısına çıkan tüm engelleri doğru yazılımlarla analiz ederek, daha fazla dönüşüm oranı sağlayabilmek mümkündür. Doğru kurgulanıp ölçümlenmeyen veya yanlış ölçümlenen testler sonucunda uygulanan optimizasyonlar dönüşüm oranlarınızda ciddi düşüşlere yol açabilir. Bu yüzden sağlıklı bir ölçümleme yapabilmek oldukça çok önemli.

Zeo ekibi dönüşüm oranı optimizasyonuna nasıl yaklaşıyor?

Bizce Dönüşüm Oranı Optimizasyonu tek seferlik değil, sürekli uygulanması gereken bir optimizasyon türü. Dönüşüm oranlarını arttırmaya yönelik veri odaklı yaklaşımda uyguladığımız testlerin her zaman bir kazananın olması gerekmediği gibi, bize kullanıcı davranışları konusunda bilgi verecek ve dönüşüm oranlarımızı arttıracak testlerin belirli istatistiksel anlamlara sahip olmaları gerekir.
Müşterilerimize dönüşüm noktasında hizmet sağlarken, sadece A/B testleri ve sonuçlarını değil, aynı zamanda doğru ölçümlemeleri sağladığımızdan ve yaptığımız çalışmaların yinelenebilir olduklarından da emin oluruz. Test süreçlerinde kullandığımız araçlar sayesinde teste hazırlanma süreçlerini daha hızlı hale getirmek için gerekli olan sayfaları daha pratik ve kolay uygulanabilir şekilde oluşturabilir, ajans içerisinde farklı departmanların görüşlerini alarak kullanıcı davranışlarını anlama noktasındaki bakış açımızı da genişletiriz.

CRO
how

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Süreci

Markaların ihtiyaçlarının ve faaliyet gösterdikleri alanların farklı olduğunu ele alırsak, Dönüşüm Oranı Optimizasyonu süreçlerinin farklılık gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Dönüşüm Oranı Optimizasyonu sürecine başlarken, markayla yaptığımız başlangıç toplantısında tüm ihtiyacı anlayacak doğru soruları sorarak, hızlı katkı sağlayacak işleri önceliklendirerek bir proje planı oluşturuyoruz. Ardından Dönüşüm Oranı Optimizasyonu araştırma anketleri, A/B testler gibi adımlarla ölçümlemelerimizi yaparak optimizasyon sürecine başlıyoruz. Dönüşüm Oranı Optimizasyonu çalışmalarında standart proje akışının nasıl olması gerektiğini incelemek isterseniz, sizin için hazırladığımız Dönüşüm Oranı Optimizasyonu sürecinde kullanılan akışa göz atabilirsiniz:

01
Araştırma ve İnceleme
 • Site Verisinin Doğruluğunun Tespiti
  Öncelikle Google Analytics veya diğer Analytics platformlarında tutulan kullanıcı davranışı verilerinin doğruluğu sorgulanır. Eldeki verilerin bir bölümünün veya tümünün doğru değerleri yansıtmaması halinde tüm ileride yapılacak analizler de yanlış sonuçlara ulaşacaktır. Bu nedenle yapılacak analizlerin seviyesine bağlı olarak elde tutulan verilerin doğruluğunun değerlendirilmesi gerekmektedir.
 • Yeterli Verinin Toplanacağı Zaman Aralığının Seçimi
  Dönüşüm oranı optimizasyonu genellikle A/B test analizlerinin dahil olduğu bir süreçtir. Bu nedenle A/B testlerin beklenen istatistiksel olarak anlamlı sonuçları verebilmesi için yeterli miktarda verinin toplanması gerekmektedir. Dönüşüm oranı optimizasyonun çalışmalarına başlamadan önce web sitelerinin A/B testlerden anlamlı sonuçları alabilmek için ne kadarlık bir süreye ihtiyaç duyulacağı analiz edilmeli ve test edilecek değişikliklerde bu kriter göz önüne alınmalıdır.
 • Mevcut Dönüşüm Oranlarının Değerlendirilmesi
  Dönüşüm oranı optimizasyonu kurgularken test edilecek sayfanın veya sayfada alınan aksiyonun belirli bir dönüşüm oranına sahip olması gerekir. Bunun yanı sıra ölçülmesi planlanan dönüşüm oranı artışında da mevcut dönüşüm oranı önemli paya sahiptir. Araştırma aşamasında kullanıcı verisinin doğruluğunun tespit edilmesinin ve testin başarılı olup olmayacağı zaman aralığının belirlenmesinin yanı sıra testin pratikte uygulanabilir olup olmadığına karar verilmesi noktasında mevcut dönüşüm oranları da önemli etkiye sahiptir.
 • Site Verisinin Analizi
  Araştırma aşamasında mevcut site verisinin analiz edilerek ne tür geliştirmeler yapılabileceği de bir taslak olarak ortaya çıkarılmalıdır. Bu aşamada site genelinde düşük dönüşüm oranına sahip sayfalar tespit edilebilir. Kullanıcı davranışları funnel’lara veya site içerisindeki sayfa hareketlerine göre segmente edilerek incelenebilir. Bu aşamada Analytics araçlarının yanı sıra diğer kullanıcı davranışı izleme araçları da kullanılabilir.
 • Hipotez Oluşturma
  Site içerisindeki kullanıcıların dönüşüm oranlarını arttıracak değişikliklerin testleri öncelikle bir hipoteze dayandırılmalıdır. Testi gerçekleştirecek ekip yaptıkları ön analiz ile çeşitli varsayımlarda bulunur ve bunu bir hipotez olarak biçimlendirir. Hipotez varış sayfasındaki bir görselin kullanıcıların dikkatini dağıttığı ve bunun kaldırılması halinde dönüşüm oranlarının yükseleceği olabileceği gibi, formun belirli adımlarının kısaltılması, küçültülmesi gibi adımlar da olabilir.
 • Hipotezin Uygulanabilirliğinin Sınanması
  Araştırma aşamasında olduğu gibi bu aşamada da ortaya çıkarılan hipotezlerin makul bir zaman aralığında ve doğru kullanıcı segmentlerine uygulanabilir olduğundan emin olmak gerekir. Belirli seviyede dönüşüm oranları da bu aşamada oldukla önemlidir. Aksi takdirde hipotez çok uzun zaman aralığında test edilemez bir yapıda olabilir.
 • Öncelikli Testlerin Seçilmesi
  Pek çok hipotezin oluşturulmasının ardından sıra hipotezlerin önceliklendirilmesi aşamasına gelir. Burada önceki analizlere de dayanarak en büyük farklı yaratabilecek hipotezler önceliklendirilebileceği gibi en büyük segmentlere uygulanabilecek en yüksek dönüşüm oranlarını bulunduran testler de tercih edilebilir.
 • Test Kurgularının Aynı Anda Uygulanması
  Günümüzde sadece A/B testler değil multivariate adı verilen çoklu testler de aynı anda başlatılabilen testlerdir. Hacme göre bu tür testlerin uygulanması da testlerin önceliklendirme aşamasında tercih edilebilirler. Aynı sayfada farklı test kurgularının aynı anda çalıştırılması bu tür yöntemlerle mümkün olabilmekte.
02
Hipotez ve Önceliklendirme
03
Test
 • Teste Başlangıç
  Test kurguları oluşturulduktan ve önceliklendirildikten sonra testlerin uygulanmasına geçilir. Testlerin minimum bir hafta devam ettirilmesi ve testin başladığı gün bitirilmesi gerekir. Bu sayede zamanın kullanıcı davranışındaki etkisi minimuma indirilmeye çalışılır. Test sonucunun 1-2 gün gibi bir sürede negatif sonuç vermesi olumsuz bir sonuç olarak değerlendirilmemeli ve teste devam edilmeli.
 • Erken Test Sonuçları
  Test sonuçlarının 1-2 hafta gibi bir sürenin ardından istatistiksel olarak belirli bir anlam seviyesi vermesi de testin tamamlanmış olduğu anlamına gelmeyebilir. İstatistiksel olarak anlamlı sonuçlar belirli aralıklarda olabilirler. Örneğin %1 ile %25 oranında dönüşüm oranlarında artış görülebilir. Örneğin testin devam ettirilmesi ile bu değer aralığı %5 ile %15 gibi bir aralığa indirgenebilir. Bu sayede test daha hassas bir sonuç vermiş olabilir.
 • Testin Sonlandırılması
  Testin yeterli dönüşüm farkını makul bir süre aralığında vermesi ile test sonlandırılabilir. Örneğin 3 hafta gibi bir sürede testin +%5 +%7 aralığında bir sonuç vermesi halinde test bitirilebilir.
 • Test Sonuçlarının Analizi
  Test sonuçları dönüşüm oranlarında artış veya azalış gibi sonuçlar verebileceği gibi, istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılamadığı test sonuçları da yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tür sonuçlarda yeni bir test uygulanmak istenmesi halinde kullanıcı segmentleri genişletebilir veya testin süresi uzatılabilir.
 • Test Sonuçlarından Öğrenme
  Bir testte gerçekleştirilen bir değişiklik pozitif bir sonuç verdiyse benzer senaryolar diğer sayfalarda da test edilebilir. Testin başarılı olması aynı değişikliğin diğer sayfalarda da başarı göstereceği anlamına gelmez. Farklı kullanıcı segmentlerinde test sonuçları incelenmeli ve kullanıcı davranışları test sonuçlarına göre anlaşılmaya çalışılmalıdır.
 • Devam Test Kurguları
  Test sonuçlarına göre yeni test kurgularının ortaya çıkması da söz konusudur. Sonuçlardan edinilecek bilgilerden yeni testler kurgulanabilir veya önceki hipotezlerde değişikliklere gidilebilir.
04
Öğrenme
why

Müşterilerimiz Zeo hakkında ne düşünüyor?

Bizce bir ajans, sonuç üretmekten uzaklaşıp sürece odaklandıkça müşteriye sağladığı faydada küçülmeye gider. Bu yüzden Zeo, tüm SEO süreçlerine başlarken müşterinin KPI’larına doğru hizmet edecek strateji üzerine çalışır. Müşterilerimizin ekipleriyle yaptığımız harika işbirliklerinin sonucundaysa, gurur duyduğumuz sonuçlar elde ediyoruz.

CASE STUDIES

Zeo’lu Müşterilerin Başarı Hikayeleri

Bizce gerçek bir başarı kendinden sıkça sözettirir. Üstelik SEO gibi organize bir çalışmanın gerektiği alanlarda, bu başarı gerçek bir takım çalışmasının sonucudur. Birlikte harika işler yarattığımız müşterilerimizle birlikte kamera karşısına geçip, bize bu başarıyı getiren süreçler hakkında konuştuk.

Onedio

Aylık +10M trafik +%65’lik büyüme

Yemek.com

Aylık +60M trafik +%870 büyüme

Turna.com

+%222 kullanıcı sayısı, -%12 dönüşüm başı maliyet,
+%45 reklam getirisi

Dönüşüm Oranı Optimizasyonu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yeni bir iş ortağı ile anlaşmadan hemen önce belirli endişelere sahip olabilirsiniz. Her şeyden önce değerli bir zaman yatırımını ortaya koyacağınız süreçte yanlış bir karar almanın zaman yönü, muhtemelen maddi kaybınızdan ağır basacaktır. Bu yüzden yıllardır, müşterilerimizden bize gelen sıkça sorulan soruları sizin için derledik.

1. Dönüşüm Oranı nasıl hesaplanır?
Marka tarafından web sitesi veya iniş sayfasında dönüşüm olarak belirlenen aksiyonu gerçekleştiren ziyaretçilerin, o web sitesini veya sayfayı ziyaret eden tüm site ziyaretçilere oranı alınarak dönüşüm oranı hesaplanır.
2. Dönüşüm Oranı Optimizasyonu SEO’ya katkı sağlar mı?
Dönüşüm oranı optimizasyonu SEO’ya direkt olarak katkıda bulunmaz. Müşterilerinizi daha iyi tanımanızı ve anlamanızı, onlara daha iyi ve güvenli bir deneyim sunmanızı, daha az bütçeyle daha çok müşteri edinmenizi sağlayarak SEO süreçlerinize dolaylı olarak katkıda bulunur.
3. Dönüşüm Oranı Optimizasyonu süreçlerinde karşılaşılan en büyük hatalar nelerdir?
Süreç içerisinde gözlemlenen hataların büyük çoğunluğu veri odaklı ilerlememekten kaynaklanmaktadır. Rakipleriniz ne yaptığı, yöneticileriniz tasarım fikirleri, sezgilerin ve tahminlerin dönüşüm optimizasyonu sürecinde askıya almanız, veri odaklı ilerlemeniz gerekmektedir. Testlerin yeterli örnekleme sayısına ulaşmadan sonlandırılması, eşit test ortamlarının oluşturulmadan testlerin gerçekleştirilmesi, kullanıcıların doğru şekilde segmente edilmeden testlerin gerçekleştirilmesi de yaygın olarak yapılan hatalar arasında yer almaktadır.

zeo neler yapar?

Bizce dijital pazarlamada güçlü bir vizyona sahip olmak bir ajansın markanıza katabileceği en önemli değerlerden. Bu yüzden yurtdışındaki konferansları ve kaynakları takip etmek oldukça kritik. Her yıl: Mozcon, Searchlove ve BrightonSEO gibi konferanslara ekipçe katılıyoruz. Bununla beraber yurtdışında çok sayıda konferansta konuşmacı olarak yer alıyoruz. Ayrıca Doğu Avrupa bölgesinin en büyük dijital pazarlama konferansı Digitalzone’un organizatörüyüz.

Konuştuğumuz Konferanslar

Analizlerimizde Kullandığımız Araçlar
Size nasıl yardımcı olabiliriz?


  *

  *

  *

  *

  Sizinle hangi yolla iletişime geçmemizi istersiniz?

  TelefonEposta